Styrelsen kommer inom någon vecka att göra ett utskick via e-mail till alla anslutna villaägare med info, som vi normalt skulle ha förmedlat till (det inställda) årsmötet. I e-mailet informerar vi om upphandlingen av exklusiv leverantör på vårt stadsnät och styrelsens rekommendation och motivering för denna. Vid Zoom-mötet den 6 maj går vi kort igenom detta och ger tillfälle till frågor.

Skulle ni inte ha fått vårt e-mail senast 30 april, vänligen uppdatera då er kontakt till mig, hkristerp@gmail.com, 076 2797885.

För er som inte känner till Zoom, verktyget för virtuella möten, så är här några bra YouTube – presentationer:

ATT GÅ MED I ZOOM-MÖTE EFTER INBJUDAN MED LÄNK I E-MAIL: https://youtu.be/PcUgz-j3SPI

MERA UTFÖRLIG INFORMATION PÅ SVENSKA: https://youtu.be/7HQhPcP9lRg

ZOOM – INTRODUCTION/TUTORIAL IN ENGLISH: https://youtu.be/FnFSBjFvK2o