Sibbarpsfiber Intresseförening har från väletablerade leverantörer fått tre kompletta offerter som exklusiv Internetleverantör på vår del av Malmö Stadsnät på Sibbarp. Utvärdering pågår – styrelsen/arbetsgruppen behöver synpunkter och hjälp för att bedöma värdet för kollektivet i de olika tjänsterna och produkterbjudandena.

Ownit har sänkt bredbandspriset med tio kronor/mån, men bibehåller högt TV-pris. De två konkurrenterna erbjuder påtagligt billigare TV och ännu lägre bredbandspris. Också för nya apparater för flexibilitet (CPE/Tjänstefördelare/Switch) och modern WiFi6 erbjuder en leverantör dessa med installation gratis respektive till förmånligare pris än från Ownit.

Ev avbrottstid vid ev. byte av leverantör kan röra sig om mindre än en timme enligt Malmö Stadsnät, som har klarat ut detta och förutsättningarna med de möjliga nya leverantörerna. Intresseföreningen kommer att få aktuell lista på anslutna fastigheter, vilket skall kunna hjälpa oss att aktualisera de e-mailkontakter till våra medlemmar, som inte längre fungerar – ca 20-30 stycken – något vi behöver för den ”demokratiska” process vi behöver för att kunna byta till en förmånligare leverantör.