Tjänster

Tjänster – Möjligheter och åtkomst

Vi har en exklusiv leverantör av tjänster i vårt stadsnät, nämligen Ownit i Telenor-gruppen till september 2020.  Ownit levererar bredband 1000 Megabit per sekund, MBS, till priset 239 kr per månad inkl moms och 2 kr i medlemsavgift i vår intresseförening, och Telenor-gruppen har några olika TV-paket till varierande tilläggspriser med start på 50 kr per månad. Priset 239 kr innefattar näthyran till Malmö Stadsnät om 150 kr per månad inkl moms fram till år 2025, då näthyran kan förväntas bli lägre.

Via vår exklusive tjänsteleverantör kan vi också köpa viss teknisk utrustning, som t ex en WiFi-extender, EX400, för 649 kr inkl moms. Denna extender ger betydligt högre WiFi-hastighet än den i vår tjänstefördelare, Inteno FG500, kan ge. Därmed kan vi bättre utnyttja vår höga bredbandshastighet inte bara genom ethernetkabel utan också över WiFi.

I vår förening är vi uppåt 500 fastighetsägare, varav vissa har kunnande inom olika områden runt Internet, telefoni, teknik etc. Utbyte av erfarenheter och kunnande sker ständigt i föreningens slutna Facebook-grupp.

Andra fastighetsägare har sämre kunskap om möjligheter och uppfattning om vad vi får för våra 239 kr per månad. För att tillgodogöra sig mäjligheter och alls få åtkomst till tjänsterna behöver man viss egen utrustning och visst kunnande. T ex en dator, en platta, en smart telefon…. Man behöver också ha möjligheter att koppla in sådana egna apparater till den s k tjänstefördelaren som avslutar fiberkabeln inne i bostaden. Sådan koppling kan göras genom en s k ethernetkabel – för hög hastighet – från fördelare till dator. Eller också via WiFi – nätverket, som kan sättas på i tjänstefördelaren, eller genom anslutning via kabel till en separat WiFi-extender, en s k dedikerad apparat som kan ge bättre räckvidd och hastighet över WiFi än vad tjänstefördelaren kan göra.  En sådan ”dedikerad apparat” kan köpas från Ownit för 649 kr inkl moms.

Senaste nyheterna

Sibbarpsfiber – om fem år (SCENARIO 2025)

Inom fem år har Malmö Stad installerat kostnadsfria webb-portaler på sina stadsnät, förutspår dess chef, Daniel Fröjmark (se länk till Wikipedia). DÅ - ÅR 2025 - KUNDE VI HAFT DET SÅ HÄR: Vi har haft Ownit som leverantör i tio år. Vi har hela tiden betalat 279 kr/mån...

KOLLEKTIVET VÄLJER NY LEVERANTÖR – A3

Ownit Attention Gabriel Cosma, Anders Olsson Limhamn 2020 06 02 SIBBARPSFIBER Vi har nu klarat av vår omröstning i vårt kollektiv av fastighetsägare på Sibbarpsområdet med resultatet, att en klar majoritet stöder styrelsens förslag om att från september inte förlänga...

LAPP I BREVLÅDAN från Sibbarpsfiber Intresseförening

Då betyder det, att vi i föreningens styrelse inte är säkra på att vi har rätt email som kontakt till er fastighet. Hör då vänligen av er snarast på tel 076 2797885 eller hkristerp@gmail.com för utskick av all information om styrelsens förslag till byte av leverantör...