Tjänster

Tjänster – Möjligheter och åtkomst

Vi har en exklusiv leverantör av tjänster i vårt stadsnät, nämligen Ownit i Telenor-gruppen till september 2020.  Ownit levererar bredband 1000 Megabit per sekund, MBS, till priset 239 kr per månad inkl moms och 2 kr i medlemsavgift i vår intresseförening, och Telenor-gruppen har några olika TV-paket till varierande tilläggspriser med start på 50 kr per månad. Priset 239 kr innefattar näthyran till Malmö Stadsnät om 150 kr per månad inkl moms fram till år 2025, då näthyran kan förväntas bli lägre.

Via vår exklusive tjänsteleverantör kan vi också köpa viss teknisk utrustning, som t ex en WiFi-extender, EX400, för 649 kr inkl moms. Denna extender ger betydligt högre WiFi-hastighet än den i vår tjänstefördelare, Inteno FG500, kan ge. Därmed kan vi bättre utnyttja vår höga bredbandshastighet inte bara genom ethernetkabel utan också över WiFi.

I vår förening är vi uppåt 500 fastighetsägare, varav vissa har kunnande inom olika områden runt Internet, telefoni, teknik etc. Utbyte av erfarenheter och kunnande sker ständigt i föreningens slutna Facebook-grupp.

Andra fastighetsägare har sämre kunskap om möjligheter och uppfattning om vad vi får för våra 239 kr per månad. För att tillgodogöra sig mäjligheter och alls få åtkomst till tjänsterna behöver man viss egen utrustning och visst kunnande. T ex en dator, en platta, en smart telefon…. Man behöver också ha möjligheter att koppla in sådana egna apparater till den s k tjänstefördelaren som avslutar fiberkabeln inne i bostaden. Sådan koppling kan göras genom en s k ethernetkabel – för hög hastighet – från fördelare till dator. Eller också via WiFi – nätverket, som kan sättas på i tjänstefördelaren, eller genom anslutning via kabel till en separat WiFi-extender, en s k dedikerad apparat som kan ge bättre räckvidd och hastighet över WiFi än vad tjänstefördelaren kan göra.  En sådan ”dedikerad apparat” kan köpas från Ownit för 649 kr inkl moms.

Senaste nyheterna

OWNIT LÄTTAR PÅ FÖRLÅTEN 15 JANUARI

Den 15 januari hade vi styrelsemöte med Ownits Gabriel Cosma inbjuden. Temat var att höra Ownits synpunkter på vår skrivelse om erfarenheter, behov, framtid etc. Ownit informerade, att det under sommaren kommer att finnas en ny fördelare att tillgå - en så kalla...

ÅRSMÖTE – 6e maj 2020 kl 19. (Lokal oklar)

Första onsdagen i maj är den sjätte maj när vi har årsmöte. Lokalen är fortfarande oklar - kyrkan har i år så många konfirmander, att man inte kan upplåta vår traditionella möteslokal. Agendan för mötet innehåller nödvändiga formalia, verksamhetsberättelse med...

OWNIT informerar om teknik mm 15 jan 2020 kl 13

Som svar på Intresseföreningens erfarenheter, problem, behov etc runt drift, teknik, modernisering, framtid etc ... (se våra texter "Funderingar" på vår slutna FB-grupp, kommer Ownit att ge oss sitt svar sina synpunkter vid möte den 15 januari kl 13 hos Krister...