Ownit erbjuder oss att få köpa en s k WiFi extender för 649 kr inkl moms.

Detta som ett svar på föreningens fråga om hur vi bäst skall kunna tillgodogöra oss den högre hastigheten på nätet även över vårt WiFi.
I vår tjänstefördelare Inteno finns ju en inbyggd WiFi men av äldre standard (n-standard), som inte kan förmedla högre hastigheter än ca 60 MBS i närheten av den och kanske bara 5-10 MBS några meter bort.

Den apparat Ownit nu pekar på – och säljer för 649 kr – har modernare ac-standard för WiFi-nätet. Detta innebär att den ger något längre räckvidd och betydligt högre hastighet än den inbyggda WiFi-enheten. Man kan hoppas på att komma uppåt 200 MBS i närheten av den och runt 50-60 MBS en bit bort.

En fördel är också, att man kan placera denna WiFi extender på ett gynnsammare ställe för WiFi-sändaren (kallas också AP – access point) än där Inteno-tjänstefördelaren är placerad. Då kopplar man in extendern till ett av två LAN – uttag i Intenofördelaren med en ethernetkabel avsedd för 1000 MBS. Man kopplar ur WiFi-sändaren i Intenofördelaren och använder i stället WiFi-extendern (EX400 eller annan) som alltså kan placeras gynnsammare och ge snabbare hastighet och längre räckvidd.

Vi skulle gärna vilja ge mera och bättre information och också kunna jämföra detta alternativ med t ex Ubiquitis motsvarande apparater – som anses vara synnerligen bra men också några hundralappar dyrare. Här en länk https://www.intenogroup.com/products/wifi-repeater-extender/ex400/
och här en om installationen https://www.intenogroup.com/ex400/.

Hör av er med synpunkter och jämförelser mm mm – gärna på vår slutna Facebook-grupp.