Byte av tf ordf i Sibbarpsfiber Intresseförening

Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal. Utan någon begriplig...

Möte Malmö Stadsnät 20200915 – Protokoll

Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i...

Sibbarpsfiber – om fem år (SCENARIO 2025)

Inom fem år har Malmö Stad installerat kostnadsfria webb-portaler på sina stadsnät, förutspår dess chef, Daniel Fröjmark (se länk till Wikipedia). DÅ – ÅR 2025 – KUNDE VI HAFT DET SÅ HÄR: Vi har haft Ownit som leverantör i tio år. Vi har hela tiden betalat...