Vid styrelsemöte 2/4 beslöts av ställa in aviserat årsmöte 6/5 kl 19 med hänvisning till Force Majeure. Som kompensation, avser styrelsen att hålla ett virtuellt informationsmöte med verktyget Zoom (se www.zoom.us) vid samma tid. Det virtuella mötet ersätter inte årsmötet och får inte något av årsmötets formella behörigheter. Styrelsen redovisar dock här och i den slutna Facebook-gruppen samt via utskick via e-mails, material och förslag, som annars skulle redovisats inför årsmötet. I e-mailutskick kommer också länken till nämnda Zoom- infomöte att förmedlas.

I nämnt material finns resultat av upphandling och utvärdering av exklusiv leverantör efter september 2020. Föreningens ekonomiredovisning med förslag till sänkning av medlemsavgiften till 1 kr/mån och tjänsteköpande fastighet samt styrelsens anhållan om ansvarsfrihet. Vidare Verksamhetsberättelse och förslag till ny styrelse, där ordförandeposten är vakant i brist på förslag, men med Krister Pettersson som tillförordnad tills vidare. Som ny i styrelsen föreslås civilingenjör Birgitta Mörnstam som suppleant.

Styrelsen kommer inte att onödigtvis påskynda den ”demokratiska processsen” för godkännande av styrelsen/arbetsgruppens rekommendation av exklusiv leverantör på grund av virusläget. Därmed kan föreningen behöva begära en förlängning av leveranser till nuvarande villkor från innevarande leverantör, Ownit, i tremånadersperioder efter september 2020.