Stadgarna anger som metod för omröstning handuppräckning – på årsmöten och liknande. När det gäller att enligt avtalet med Malmö Stadsnät visa, att en majoritet av 496 anslutna fastighetsägare stöttar förslaget till byte av leverantör, fungerar naturligtvis inte handuppräckning. Vi har valt, att skicka ut informationsmaterial om upphandling, utvärdering och rekommendation från styrelsen via e-mail. Vi har använt telefon och ”lapp i brevlådan” för att aktualisera e-mailadresser, som inte längre fungerar. Ownit har ju vägrat att hjälpa oss med uppdatering.

Så har inkomna svar om stöd eller ej noterats i en lista med Fastighetsbeteckning. Svaren har kvitterats och svarsmailen arkiverats om någon skulle ifrågasätta vår dokumentation.
När vi efter 250 (fler än hälften av anslutna hus) inkomna svar hade 205 stödjande, översändes så listan till Malmö Stadsnät. Ett ifrågasättande av betydelsen av ”medlemmar” i avtalet förde med sig medarbete för oss i styrelsen med att stöta på icke svarande grannat. När så 250 positiva svar var inkomna, med ungefär samma relation ja/nej som tidigare, sände vi åter in registreringen till Stadsnät.
Därefter har vi fått in ytterligare svar.  I dag har vi 264 stödjande och 6 som inte vill säga något, av totalt 328 svar. Allt dokumenterat enligt ovan.

INTRESSE FÖR TV-BASPAKET

Vi frågade samtidigt i utskicket om intresset för TV-paketet om 20 kanaler för 119 kr/mån.  Vi fick 118 positiva svar. I dag är vi enligt Ownit 246 TV-köpande till 199 kr/mån (några betalar 219kr!), varför vi igen via e-mail ber våra grannar kolla, om man har förbisett detta och kanske vill ha TV-paketet, trots att detta inte längre levereras via koaxkabel (det finns lösningar på detta – se annat inlägg).

KONTRAKTEN

Kontrakten mellan A3 och Malmö Stadsnät och mellan A3 och Intresseföreningen är nu klara. Planering av det fysiska bytet pågår. Fiberswitchar kommer att installeras i våra hus, TV-boxar medtas till dem som beställt det nämnda TV-paketet. Detta i slutet av september. Avbrottstiden i Internet försöker man minimera genom att inte byta 24 switchar/hus åt gången, utan ett i taget.