Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet

Internet och tjänster via fiber till villor i delar av Limhamn

Malmö Stadsnät färdigställde år 2015 ett fibernät inom Sibbarpsområdet. Som förste tjänsteleverantör fungerade Ownit Bredband. Krav ställdes på, att till detta nät anslutna fastighetsägare skulle bilda en intresseförening, i vilket den anslutne automatiskt blir medlem. Syftet med detta är behovet av kanalisering av information, synpunkter och önskemål. 

Parallellt med Stadsnätet i vårt område, finns också Telias fibernät. På detta erbjuder Telia bredbandstjänster, inte bara från Telia självt, utan också från ett urval andra Internetleverantörer, som Telia tillåter operera på nätet. Detta kallar man ”öppen fiber” varmed man då menar att det finns möjlighet att välja som leverantör en av dem, som Telia tillåter använda deras nät.

Telias anslutningsavgift är väsentligt högre och också månadsavgiften till någon av de valda leverantörerna är högre än de priser som gäller för anslutning, respektive för tjänster, på vår del av Malmö Stadsnät. På detta kan vi dock endast köpa tjänster från en enda, exklusiv tjänsteleverantör. Denne väljs av vår Intresseförenings majoritet för en period av 2-5 år.

Intresseföreningens styrelse/arbetsgrupp är därför verksam med att säkerställa, att vårt kollektiv av anslutna fastighetsägare får en väletablerad, exklusiv tjänsteleverantör som ger hög kvalitet och tillförlitlighet på sina tjänster till förmånligast pris. Styrelsen verkar också för information om och tillgång till utökade tjänster och ett större kunnande i vårt kollektiv rörande tjänster, teknik, handhavande och kunnande i allmänhet.

 

Beställning av anslutning till och tjänster på Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet, Limhamn

Den normala gången är att beställning sker via villafiber.ownit.se . Enligt rutinen som nuvarande exklusiv tjänsteleverantör Ownit och Malmö stadsnät förmedlat är leveranstid några veckor (2-6 veckor). Priset för anslutning är f n 10 000 kr till Malmö Stadsnät och ca 1400 kr till tjänsteleverantören för en s k gateway. Priset för bredband 1 GB/s är f n 239 kr/mån, vilket innefattar 150 kr/mån i näthyra och 2 kr/mån för det obligatoriska medlemsskapet i vår ideella intresseförening. Erfarenheten är, att anslutningsprocessen kan haka upp sig, varför vi rekommenderar intresserade att också anmäla sitt intresse till Malmö Stadsnät och till oss i Sibbarpsfiber Intresseförening.

 

 

Ideell förening

Tjänster på fibernät till villor

Kunskapsspridning

Om oss

Sibbarpsfiber Intresseförening är en registrerad ideell förening med organisationsnummer 8025160642. Dess medlemmar är alla fastighetsägare anslutna, eller anmälda för anslutning, till stadsnätet på området. Det kan finnas flera medlemmar/ägare på varje fastighet, men endast en ägare får vid formell omröstning rösta för sin fastighets anslutning.

Gå med i vår slutna Facebookgrupp på  https://www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/?ref=bookmarks:    Årliga möten första onsdagen i maj – lokalen annonseras (inställt pga Force Majeure 2020-kompenseras genom Zoom-möte 6 maj kl 19). Frågor, synpunkter, förslag, motioner till hkristerp@gmail.com . Vänligen uppdatera er e-mail.

Vanliga frågor & svar

Här svarar vi på vanliga frågor om det som rör fiber och internet i allmänhet och det som rör Sibbarpsområdets fibernät och tjänster på det i synnerhet. Du hittar mer utförlig information på vår nyhetssida. Diskussioner, tips, aktuell info etc. finns också på vår slutna Facebook-grupp. https://www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/

Vad är ett fibernät?

Ett fibernät är ett nät med kablar av glasfiber nedgrävda i marken utanför ditt hus. Det är betydligt säkrare uppkoppling än luftledning och man får en snabb och stabil bredbandsuppkoppling.

Vad får man i fibern?

Via fibern kan du få bland annat få tjänster som Internet,  IP-telefoni och TV. Hastigheten (kapaciteten) är 1000 Mbit/s för alla anslutna. Grundpriset är f n 239 kr/mån inkl. moms.

Fiberomvandlaren / routern
Den först installerade fiberomvandlaren / routern Inteno FG500 har fyra LAN-utgångar, varav två är avsedda för TV, två telefoniutgångar och coaxialkabelanslutning för analog TV. Man kan själv ställa in ett antal parametrar t ex för WiFi – sändning direkt från routern. Detta genom att i sin webb-läsare som är ansluten till routern via kabel eller WiFi, slå in 192.168.1.1 som IP-adress (utan www framför). Användarid och lösenord var ursprungligen user och user. Mera info finns på aktuell tjänsteleverantörs hemsida.

Senaste nyheterna

Stödet för styrelsen förslag att byta leverantör – siffror

Stadgarna anger som metod för omröstning handuppräckning - på årsmöten och liknande. När det gäller att enligt avtalet med Malmö Stadsnät visa, att en majoritet av 496 anslutna fastighetsägare stöttar förslaget till byte av leverantör, fungerar naturligtvis inte...

Individuella Problem ?

Trots att äldre antennkablar för TV, så kallade koaxialkablar, inte länge till kommer att användas för TV-signaler via fiber och Internet, är det ett antal grannar, som ser det som mycket besvärligt att i stället "strömma" TV-signalen via sin WiFi eller byta med...

Fortsatt koax-TV? Tala med Ownit!

GC på Ownit ringde 31/8: "skall vi fortsätta, det är ju många, som vill det", frågade han. Jag svarar " Det är ju överspelat sedan länge. Men jag förstår, att du talat med namn, namn och namn (De fyras gäng)", sa jag. "Ja, de är ju företrädare för en stor opposition"...

Sibbarpsfiber Intresseförening är en helt oberoende ideell förening

Sibbarpsfiber Intresseförening är en helt oberoende ideell förening, utan sponsorer eller koppling till någon leverantör el.likn. Alla anslutna, tjänsteköpande fastigheter är enligt det initiella avtalet medlemmar i föreningen. Syftet är att tillsammans nå bästa möjliga nytta och glädje av fiberstadsnätet i vårt område och tjänsterna på detta. Våra omkostnader för kommunikation – denna hemsida t.ex. – bekostas av föreningens fastighetsägare genom medlemsavgifter, vilka tas in genom vår exklusive tjänsteleverantörs administration. Föreningen har också en sluten grupp på Facebook för aktiv medverkan från medlemmar – fastighetsägare på Sibbarp – med webbadressen:   www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/  Om ni inte vill använda facebook – lämna t ex kommentarer (under t ex nyheter & utveckling) eller gör en anmälan, eller telefonera på 076 2797885 .  Intresseföreningen har årsmöte första onsdagen i maj, om denna inte är första maj, då vi flyttar till nästa onsdag. Lokal för årsmöte annonseras.