Den 15 januari hade vi styrelsemöte med Ownits Gabriel Cosma inbjuden. Temat var att höra Ownits synpunkter på vår skrivelse om erfarenheter, behov, framtid etc.

Ownit informerade, att det under sommaren kommer att finnas en ny fördelare att tillgå – en så kalla MultiFunktionsRouter (MFR), som kan ersätta våra gamla Inteno FG500. Dessa äldre apparater med uttag för koaxial TV och traditionell telefoni, kommer fortsatt att fungera, likaväl som Ownits tjänser på desamma.

Den nya MFR-apparaten, kommer i sin WiFi-del att ha WiFi6 (ax), vilket ger något längre räckvidd, kapacitet och stöd för flera ”klienter” – datorer, telefoner, TV etc uppkopplat samtidigt. Den kommer inte att ha uttag för koaxial TV och traditionell telefoni. I stället erbjuder Ownit en Multimedia-Box liknande Apple TV, och med liknande funktioner plus nyckel till Ownit/Telenors eget TV-utbud. För tradionell telefoni får man ansluta en s.k. SIP-box.

Priset för den nya MFR-apparaten är under tusen kronor. Den kan också hyras ut av Ownit – kostnaden läggs på månadsfakturan. I föreningen har vi framfört önskemålet, att kunna ha en sådan ny apparat tillgänglig för att snabbt kunna ersätta en havererad FG500.

Detaljerad information finns på Intresseföreningens slutna Facebook-grupp – https://www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/?ref=bookmarks