Ownit erbjuder oss att köpa en EX400 extender för 649 kr inkl moms. Jag har preliminärt testat apparaten som just ”extender”, alltså kopplad till vår fasta IntenoFG500 fördelare med ethernetkabel – den kan också fungera som ”repeater” – d v s att förlänga det bef. nätverket från vår tjänstefördelare och inte lägga ut ett nytt sådant.

De hastigheter jag kunde mäta på en MacBook Pro på två olika avstånd från EX400-extendern och med apparatens två frekvenser, 2.4 respektive 5 GHz, finns i tabellen intill tillsammans med värden från min Ubiquiti L i samma position och med samma avstånd. Ubuiquitin lär ställa in frekvens och antenn, och visade sig vara snabbare på EX400-extenderna på 2.4 GHz, men betydligt långsammare än denna på 5 GHz.

Min hustru är överkänslig för elektromagnetism och plågas tyvärr, som det verkar, av båda apparaterna.

En nackdel för EX400 är, att den är beroende av separat strömförsörjning via en ca 1,2 m lång kabel, varför den bör placeras nära ett eluttag eller förses med förlängningskabel. Detta undviker man med Ubiquitin, som har sin elförsörjning via ethernetkabeln, så kallad POE – Power over Ethernet, varför till denna bara behöver dras en enda kabel, i motsats till EX400, som behöver el i separat kabel utöver ethernetkabeln till tjänstefördelaren.

Vill du testa denna EX400 – låneapparat innan du bestämmer dig för att köpa en sådan från Ownit för 649 kr, kontakta mig på e-mail hkristerp@gmail.com, så gör vi en utlåningslista med t ex två dagar per fastighetsägare.

AVST/KONFIG

EX400 2.4GHz

EX400 5 GHz

Ubiquiti L

3 m

97/43

327/271

228/197

16 m (obehindrat)

70/60

243/178

164/120

Avstånd t dator

MBpS ner/upp

MBpS ner/upp

MBpS ner/upp

Krister Pettersson