Som svar på Intresseföreningens erfarenheter, problem, behov etc runt drift, teknik, modernisering, framtid etc … (se våra texter ”Funderingar” på vår slutna FB-grupp, kommer Ownit att ge oss sitt svar sina synpunkter vid möte den 15 januari kl 13 hos Krister Pettersson på Polgatan 52. Kom gärna dit och medverka !