Om oss

Om fiberanslutning på Sibbarp och Sibbarpsfiber intresseförening

Sibbarpsfiber intresseförening är en registrerad ideell förening med organisationsnummer 8025160642. Dess medlemmar är fastighetsägare anslutna, eller anmälda för anslutning, till Malmö stadsnät på området. Det kan finnas flera medlemmar / ägare på varje fastighet, men endast en ägare får vid formell omröstning rösta för sin fastighets anslutning.

Föreningen har en formellt utsedd styrelse, som tillsammans med intresserade personer på ideell basis förmedlar information och erfarenheter till medlemmarna. Vi gör detta genom denna hemsida och via vår slutna Facebookgrupp samt vid ev. omröstning via epost, post, telefon och besök. Vi välkomnar erfarenheter och synpunkter från medlemmar och användare av stadsnätet och tjänster på detta från vårt område och övriga Limhamn. Vi har också kontakt med andra fiberföreningar i vår stad, främst för informationsutbyte och bevakning av möjlig samverkan t ex vid upphandlingar.

Intresseföreningen har årsmöte varje år första onsdagen i maj – om nu inte denna första onsdag råkar vara förste maj, då vi skjuter på årsmötet till den andra onsdagen. Hör av er på årsmötet och i övriga fora eller direkt till oss i styrelsen om ni vill medverka på något sätt. Vi är ju intresserade av rotation i styrelsen och av stöd från litet mera kunniga personer, t ex inom detta med teknik, marknad eller IT-hemsida.

Intresseföreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intresse i att kunna ta del av fler och bättre tjänster på Sibbarpsområdets stadsnät till bästa pris.  Vår del av Malmö Stadsnät – Sibbarpsområdet – är markerat på karta här på hemsidan. Intresseföreningen vill arbeta för, att dessa tjänster på fibernätet är av god kvalitet där stabilitet och tillförlitlighet är vitala faktorer.  Vi är medvetna om styrkan i vårt kollektiv när det gäller möjligheten till förmånliga priser på tjänster och produkter. Inom dessa ramar arbetar vi för att det skall finnas utrymme för personlig behovsanpassning och att pengar och andra resurser inte förbrukas när det inte finns behov.  Detta innebär marknadskontakt och – undersökning, information till och kommunikation med medlemmar och samverkan mellan dem.

Beställning av anslutning till och tjänster på Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet, Limhamn

Den normala gången är att beställning sker via villafiber.ownit.se . Enligt rutinen som nuvarande exklusiv tjänsteleverantör Ownit och Malmö stadsnät förmedlat är leveranstid några veckor (2-6 veckor). Erfarenheten är, anslutningsprocessen kan haka upp sig, varför vi rekommenderar intresserade att också anmäla sitt intresse till Malmö Stadsnät och till oss i Sibbarpsfiber Intresseförening.

Hur många medlemmar har Sibbarpsfiber intresseförening?

Fram till maj 2015 hade 461 villor anslutits till Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet. I april 2020 är 496 villor anslutna.  Varje ansluten fastighet är med automatik medlem av och röstberättigad i vår Intresseförening.

Intresseföreningens styrelse

För närvarande består styrelsen av:

  • Ordförande VAKANT (Krister Pettersson, tillförordnad ordf.)
  • Rolf Beckman
  • Jonas Bonnevier
  • Torbjörn Sandberg
  • Mikael Öhlin
  • AnnCharlotte Bauer
  • Birgitta Mörnstam, föreslagen suppleant
  • Markus Knigin (adjungerad för efteranslutningar)

Vill du vara med i arbetet? Eller vill diskutera något eller få ytterliggare information? Kontakta oss!

Kostar det något att vara med i Sibbarpsfiber intresseförening?

Sibbarpsfiber intresseförening är en ideell förening. För att bekosta eventuella utskick, driva vår hemsida och ev. andra aktiviteter för medlemmarna beslutar årsmöte om en mindre medlemsavgift, f n 2 kr per ansluten, tjänsteköpande, fastighetsägare och månad. Denna avgift ingår i den av vår tjänteleverantör debiterade månatliga avgiften och ställs årligen till föreningens förfogande. Föreningens bank är Sparbanken Syd.  Vid styrelsemöte 2/4 2020 beslöt styrelsen, att som medlemsavgift  från oktober 2020 föreslå 1 kr per månad och ansluten fastighet.

Senaste nyheterna

KOLLEKTIVET VÄLJER NY LEVERANTÖR – A3

Ownit Attention Gabriel Cosma, Anders Olsson Limhamn 2020 06 02 SIBBARPSFIBER Vi har nu klarat av vår omröstning i vårt kollektiv av fastighetsägare på Sibbarpsområdet med resultatet, att en klar majoritet stöder styrelsens förslag om att från september inte förlänga...

LAPP I BREVLÅDAN från Sibbarpsfiber Intresseförening

Då betyder det, att vi i föreningens styrelse inte är säkra på att vi har rätt email som kontakt till er fastighet. Hör då vänligen av er snarast på tel 076 2797885 eller hkristerp@gmail.com för utskick av all information om styrelsens förslag till byte av leverantör...

OM FÖRENINGENS SYFTE och UPPHANDLING AV LEVERANTÖR

Föreningens syfte, att arbeta för ”fler och bättre tjänster till bästa pris” på vårt stadsnät innebär som första mål, att få en bra och tillförlitlig tjänst. En sån tjänst har vi väl fått med vår Leverantör – Ownit/Telenor - även om många har märkt, att tjänsten är...