Om oss

   – Om Sibbarpsfiber intresseförening

Sibbarpsfiber intresseförening är en registrerad ideell förening med organisationsnummer 8025160642. Dess medlemmar är fastighetsägare anslutna, eller anmälda för anslutning, till Malmö stadsnät på området. Det kan finnas flera medlemmar / ägare på varje fastighet, men endast en ägare får vid formell omröstning rösta för sin fastighets anslutning.

Föreningen har en formellt utsedd styrelse, som tillsammans med intresserade personer på ideell basis förmedlar information och erfarenheter till medlemmarna. Vi gör detta genom denna hemsida och via vår slutna Facebookgrupp samt vid ev. omröstning via epost, post, telefon och besök. Vi välkomnar erfarenheter och synpunkter från medlemmar och användare av stadsnätet och tjänster på detta från vårt område och övriga Limhamn. Vi har också kontakt med andra fiberföreningar i vår stad, främst för informationsutbyte och bevakning av möjlig samverkan t ex vid upphandlingar.

Intresseföreningen har årsmöte varje år första onsdagen i maj – om nu inte denna första onsdag råkar vara förste maj, då vi skjuter på årsmötet till den andra onsdagen. Hör av er på årsmötet och i övriga fora eller direkt till oss i styrelsen om ni vill medverka på något sätt. Vi är ju intresserade av rotation i styrelsen och av stöd från litet mera kunniga personer, t ex inom detta med teknik, marknad eller IT-hemsida.

Intresseföreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intresse i att kunna ta del av fler och bättre tjänster på Sibbarpsområdets stadsnät.  Vår del av Malmö Stadsnät – Sibbarpsområdet – är markerat på karta här på hemsidan. Intresseföreningen vill arbeta för, att dessa tjänster på fibernätet är av god kvalitet där stabilitet och tillförlitlighet är vitala faktorer.  Vi är medvetna om styrkan i vårt kollektiv när det gäller möjligheten till förmånliga priser på tjänster och produkter. Inom dessa ramar arbetar vi för att det skall finnas utrymme för personlig behovsanpassning och att pengar och andra resurser inte förbrukas när det inte finns behov.  Detta innebär marknadskontakt och – undersökning, information till och kommunikation med medlemmar och samverkan mellan dem.

Hur många medlemmar har Sibbarpsfiber intresseförening?

Fram till maj 2015 hade 461 villor anslutits till Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet. Efteranlutna 2018 ökade antalet till ca 480.

Intresseföreningens styrelse

För närvarande består styrelsen av:

  • Krister Pettersson, ordf.
  • Rolf Beckman
  • Jonas Bonnevier
  • Torbjörn Sandberg
  • Mikael Öhlin
  • AnnCharlotte Bauer (suppleant)
  • Markus Knigin (adjungerad för efteranslutningar)

Vill du vara med i arbetet? Eller vill diskutera något eller få ytterliggare information? Kontakta oss!

Kostar det något att vara med i Sibbarpsfiber intresseförening?

Sibbarpsfiber intresseförening är en ideell förening. För att bekosta eventuella utskick, driva vår hemsida och ev. andra aktiviteter för medlemmarna beslutar årsmöte om en mindre medlemsavgift, f n 2 kr per ansluten, tjänsteköpande, fastighetsägare och månad. Denna avgift ingår i den av vår tjänteleverantör debiterade månatliga avgiften och ställs årligen till föreningens förfogande. Föreningens bank är Sparbanken Syd. 

Senaste nyheterna

OFFERTER, UTVÄRDERING Apparat-delen (WiFi4 till WiFi6)

I vår offertförfrågan, har vi begärt, att vi skall kunna fortsätta att använda våra IntenoFG500, tills de havererar. Vidare, att vi skall få förslag till uppgradering av vårt WiFi4 till WiFi6. Schemat nedan visar till vänster Ownits två alternativa förslag till...

OFFERTER – UTVÄRDERING TV-delen

Här en tabell med några offererade TV-kanaler och deras månadspriser. Vi vill gärna ha kontakt med fler TV-intresserade i vårt alternativ, dels för att få en uppfattning om hur många vi är och dels hjälpas åt att uppskatta intresset för de olika TV-kanalerna. Skriv en...

UTVÄRDERING AV OFFERTER PÅGÅR

Sibbarpsfiber Intresseförening har från väletablerade leverantörer fått tre kompletta offerter som exklusiv Internetleverantör på vår del av Malmö Stadsnät på Sibbarp. Utvärdering pågår - styrelsen/arbetsgruppen behöver synpunkter och hjälp för att bedöma värdet för...