I vår offertförfrågan, har vi begärt, att vi skall kunna fortsätta att använda våra IntenoFG500, tills de havererar. Vidare, att vi skall få förslag till uppgradering av vårt WiFi4 till WiFi6.
Schemat nedan visar till vänster Ownits två alternativa förslag till uppgradering av våra befintliga Inteno FG500´s WiFi4 (n) till WiFi6 (ax).
Ownits Alternativ 1 innebär (se schemat uppe till vänster) en ny WiFi6 router som kablas till IntenoFG500, vars funktioner som Fiberswitch och Tjänstefördelare fortsatt behövs.
För detta Alternativ 1 har vi begärt ett klarläggande (citerat):
Ert förslag Alternativ 1 – se schema
I detta förslag bibehåller vi den befintliga Inteno FG500 multifunktionsrouterna för dess grundläggande funktion som Fiberswitch och Tjänstefördelare.
Vi stänger av dess gamla WiFi4-funktion och kopplar i stället, med kopparkabel, in en modern WiFi6 router,som vi får köpa från er för 1 068 kr via 12 delbetalningar.
OM NU INTENOFG500 under avtalsperioden havererar i sin helhet och inte kan uppfylla ens de nämnda grundläggande funktionerna. Vad kan då göras?
Om vi har köpt denna WiFi6-router för 1068 kr, och ni har lämnat fortsatt garanti för IntenoFG500, men denna havererar,
  • A. byter ni ut den till en identisk gammal multi-router. Med teknikerbesök ?
  • B. låter oss köpa en ny multifunktionsrouter enligt ert Alternativ 2 för 2695 kr minus 1068 som vi redan betalt för WiFi6-routern, och som ni då förmodas ta tillbaka ?
  • C. Byter ut vår havererade IntenoFG500 mot en enkel Fiberswitch / Tjänstfördelare (till exempel en Inteno XG6846CPE) inklusive teknikertjänst, om det skulle önskas ?
  • D. Annat – vad?
Ownit skall diskutera detta och återkomma.
Ownits Alternativ 2 (se schemat nere till vänster) innebär utbyte av IntenoFG500 till ny ”multifunktionsrouter” med WiFi6 men utan CATV, för 2695kr.
KONKURRENTENS OFFERT (till höger i schemat) erbjuder fri installation (med tekniker eller man kan göra det själv) av en Fiberswitch/Tjänstefördelare typ IntenoXG6846. Till denna kan vi koppla in vår IntenoFG500 för WiFi4, köpa en ny WiFi6-router med ca 50% rabatt för 795kr eller vilken annan apparat, mesh etc man önskar.
Ownits priser för WiFi6-lösningar är alltså 1068-2695kr att jämföras med konkurrentens 795 kr eller valfritt.