NYHETER & UTVECKLING

Styrelsemötesprotokoll 20201229

Styrelsemötesprotokoll 20201229 »

Styrelsemötesprotokoll 20201219

Styrelsemötesprotokoll 20201219 »

Årsmötesprotokoll 20201215

Årsmötesprotokoll 20201215 »

Stadgar-Antagna-2020-12-15

Stadgar-Antagna-2020-12-15 »

Information från Sibbarpsfiber Intresseförenings styrelse 2020-12-15

Påminnelse
ÅRSMÖTE idag tisdag 15:e december 19:00, möteslänk kommer per epost 18:30 till de som uppgivit sin epostadress till styrelsen.

Justerat stadgeförslag

Justerat stadgeförslag »

Information från Sibbarpsfiber Intresseförenings styrelse 2020-12-14

Påminnelse
MEDLEMSAVTAL FÖR FRAMTIDA FIBERUPPKOPPLING SAMT ÅRSMÖTE
Hej!
Nu har vi fått in ungefär hälften av medlemsavtalen. Mycket bra. Vi skrev att man har fram t.o.m. 22:e december på sig att lämna in det. För att hjälpa oss som administrerar medlemsavtalen så vore det dock mycket bra ifall ni lämnar in så snart som möjligt. Vi önskar om möjligt kunna göra annat på lille julafton än att hantera medlemsavtal 🙂 Även bra att lämna in innan årsmötet för att vi ska kunna få era epostadresser, ifall ni inte lämnar dem på annat sätt.
Lite kul statistik, topp 6 gator som lämnat in mest avtal:
75% Tältaregatan
75% Vasagatan
73% Märgelgränd
71% Järavallsgatan
71% Rorsmansgatan
70% Kritgatan

Glöm inte årsmötet imorgon tisdag 15:e december 19:00-20:30

MVH Sibbarpsfiber Intresseförening genom Richard Sandell

Information från Sibbarpsfiber Intresseförenings styrelse 2020-12-08

Hej!

Möteslänk till årsmötet:
Möteslänken till årsmötet för Sibbarpsfiber Intresseförening tisdag 15:e december kommer att skickas ut via epost 18:30 15:e december till alla de fiberanslutna som styrelsen då har epostadresser till.

Epostadress:
För att ni ska kunna deltaga på årsmötet behöver ni alltså ha försett styrelsen med era epostadresser innan mötet, antingen genom att skicka in medlemsavtalet med inkluderad epostadress eller genom att förse styrelsen med epostadressen på annat sätt, t.ex. genom att skicka epost till sibbarpsfiberif@hotmail.com

Medlemsavtal:
Vi bad er innan att skicka styrelsen påskrivet medlemsavtal senast 22:a december. Det är emellertid mycket bra ifall ni kan göra det så tidigt som möjligt, gärna innan årsmötet. På så sätt får ni ju även in er epostadress.
Hittills har vi fått in närmare 45%.

Trevlig kväll!

Med vänlig hälsning Styrelsen för Sibbarpsfiber Intresseförening genom Richard Sandell

Valberedningsförslag

Valberedningsförslag»

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse »

Verksamhetsberättelse maj 2020-december2020

Verksamhetsberättelsemaj-december2020 »

Verksamhetsberättelse maj 2019-maj 2020

Verksamhetsberättelse2019-2020 »

Styrelsemöte 20201205

Styrelsemöte1205 »

Information från Sibbarpsfiber Intresseförenings styrelse 2020-12-06

Avtal:
Det går undan! 40% har redan lämnat in ett undertecknat medlemsavtal! 😊
Ni som ännu inte gjort det, skicka gärna in det så fort som möjligt.
Vi skrev visserligen senast 22:a december men ju fortare desto bättre. Vi kan börja kommunicera via epost med alla som lämnat in medlemsavtalet och angett epostadress. Glöm därför inte heller att ange epostadress. Känner ni med er att ni glömt det så underrätta gärna styrelsen i efterhand om den, genom att skriva till sibbarpsfiberif@hotmail.com

Årsmötet:
Årsmötet hålls 15:e december 19:00-20:30. Länk till mötet kommer att förmedlas längre fram.
Ny senaste datum för motioner till årsmötet flyttat till Måndag 7:e december 19:00.
Val av ny leverantör:
Ny preliminär tid för val av leverantör. Vi siktar just nu på att kunna genomföra valet under januari men vi vill vara säkra på att ha klart färdiga tydliga offerter och tydlig information om alternativen först innan vi genomför valet.

FAQ (läggs även upp som separat dokument):
Vem kan stå som medlem i Sibbarpsfiber Intresseförening?:
– Det räcker att man är ägare till en fastighet ansluten till Malmö stadsnät inom Sibbarp för att få vara medlem. En fastighet kan ha många medlemmar men det är endast en rösträtt per fastighet.
Påverkas avtalet med Ownit av att man blir medlem i Sibbarpsfiber Intresseförening?:
– Avtalet med Ownit påverkas inte av att du skriver på avtalet med föreningen.
Vad händer med nuvarande avtal med Ownit om medlemmarna i Sibbarpsfiber Intresseförening väljer att byta leverantör?:
– Då kommer Ownit att säga upp avtalet med den fiberanslutna eftersom de inte kan leverera längre
Måste man skriva på medlemsavtalet och bli medlem?:
– Nej, det måste man inte. För att du ska kunna fortsätta använda fibertjänsten med de förmånliga avtal föreningen tagit fram behöver man däremot bli medlem. I annat fall kan man möjligen ändå få ett avtal med leverantören men det är upp till denna och det blir inte till samma förmånliga priser.
Behöver alla fiberanslutna skriva på medlemsavtalet för att vi ska få fiberleverans via Malmö stadsnät?:
– En majoritet av de fiberanslutna måste bli medlemmar.
Vad kostar ett medlemskap:
– 2 svensk krona / månad. Ekonomin är god och styrelsen kommer att föreslå en halvering på årsmötet.
Är vi alla medlemmar redan idag i Sibbarpsfiber Intresseförening?:
– De som anslöt sig från allra första början har ett kontrakt med Ownit som säger det. De som är efteranslutna har av slarv från Ownit fått ett avtal där medlemskap inte nämns. Dock betalar alla medlemskap till föreningen via månadsavgiften till Ownit så alla kan därför betrakta sig som medlemmar.
Val av leverantör:
– Vi tittar på Ownit, A3 och Bahnhof just nu. Offerter diskuteras just nu med alla tre. Intentionen är att val kommer att ske tidigast i mitten av januari.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Sibbarpsfiber Intresseförening genom Richard Sandell

Påminnelse Kallelse årsmöte Sibbarpsfiber Intresseförening 15:e december 2020

Kallelse årsmöte »

Påminnelse Medlemsavtal med Sibbarpsfiber Intresseförening

Avtal »

Kallelse årsmöte Sibbarpsfiber Intresseförening 15:e december 2020

Kallelse årsmöte »

Medlemsavtal med Sibbarpsfiber Intresseförening

Avtal »

Föreningsinformation

Föreningsinformation»

Malmö stadsnäts Information

Malmö stadsnäts Information»

Förslag på nya stadgar

Nya stadgar»

502 fastigheter på Sibbarp anslutna till Stadsnät

Villaägare på Sibbarp (Limhamn, Malmö) som köper tjänster på Malmö Stadsnät, eller vill göra det, är automatiskt medlemmar i Sibbarpsfiber Intresseförening.

På sidan FÖR MEDLEMMAR hittar du information till dig som har fiber via Malmö Stads stadsnät och vår exklusive bredbandsleverantör på Sibbarpsområdet av Malmö Stadsnät. Här publiceras också inlägg (se rubriker nederst här på sidan) av intresse mest för medlemmar – till stadsnätet anslutna fastigheter.

Upphandling av exklusiv leverantör på vårt stadsnät 2020 - styrelsens rekommendation: A3

Intresseföreningen har möjlighet att efter en ”demokratisk process” bland anslutna fastighetsägare välja exklusiv tjänsteleverantör på vår del av Malmö Stadsnät. En upphandlingsprocess är klar och en ”demokratisk” process är inledd, innebärande att föreningens styrelse / arbetsgrupp har föreslaget A3 som ny exklusiv leverantör, tidigast från september 2020. För att styrelsens förslag skall kunna verkställas, måste minst 50 % av våra anslutna fastighetsägare uttala sig om förslaget. Av dessa, skall en majoritet stötta det för att det skall kunna verkställas. En detaljerad redovisning av upphandlingsresultatet är utsänd till alla anslutna fastighetsägare. Föreningens styrelse föreslår alltså som ny exklusiv leverantör A3,

som erbjuder oss
– 25 kr/mån billigare Internet (62+näthyra=212kr/mån inkl moms)
– 80 kr/mån billigare o mer TV- 21 kanaler 119 kr/mån, 12 kanaler 44 kr/mån via IPTV (ej koax)
– 1 kr/min billigare IP-telefoni – 0,69 kr/min till mobilnät
– fritt installerad Fiberswitch/Tjänstefördelare för flexibel påkoppling av befintlig, eller valfri WiFi, mesh, box etc. 
 – servicesupport etc.
viss rabatt på några nya WiFi6-routers, Tilgin, Icotera, D-Link …
och dessutom
-mobiltelefoni
-e-shop
-A3´s Trygghetslösning – säkerhet-övervakning (Secits kameror)  mm
 
Leverantören A3 
– är rikstäckande med 700 föreningar, kammarkollegiet, regeringskansliet m fl som kunder
– har eget stomnät och egna serverhallar, hög driftsäkerhet och kapacitet till Malmö
– finns i “The Point” på Hyllie i Malmö och på https://a3.se/fastighetsagare
och kan
– ta över, när majoriteten i föreningen har sagt JA i ett “demokratiskt val” (svarsmail) och anser läget lämpligt
– göra bytet kvickt – avbrott max. en timme – i samordning med Ownit-Stadsnät. 

Tjänster på vårt stadsnät

Våra tjänster på stadsnätet är för närvarande Bredband med 1000/1000 Mbit/s, TV och IP-telefoni från Telenor. Ytterligare tjänster är välkomna, t ex inom Intelligenta hem, Säkerhet, Omsorg, Webb-shop etc i synnerhet och dessa extra tjänster kan erbjudas vårt kollektiv till förmånliga villkor.

Teknisk utrustning

 Vår tekniska utrustning från 2015 är nu ålderstigen och i behov av modernisering respektive utbyte vid eventuellt haveri. I pågående upphandling är modernisering av utrustningen (till bl WiFi6) och flexibilitet med tanke på de olika användarnas preferenser en viktig del. Offerten från A3 innehåller erbjudande om fri installation av en så kallad fiberswitch närmast fiberns avslutning i våra hus. Till denna fiberswitch kan fastighetsägaren sedan koppla in sin befintliga wifi-router eller annan valfri apparatur med valfri placering.

Områdesbeskrivning

Vårt Sibbarpsområde inkluderar villor som ligger mellan gatorna Tältängsvägen i söder och Västra Bernadottesgatan i norr samt väster om Kalkbrottsgatan  mot sundet. Ett område nära höghuset mellan Polgatan och Strandgatan tillkom något senare och benämndes då ”Sibbarp 2”.  Dessa fastighetsägare är också del i vår intresseförening med sina avtal med exklusiv tjänsteleverantör och Malmö Stadsnät. Antalet aslutna fastigheter är i mars 2020 496 st. 

Klicka för att se interaktiv karta på Malmö Stads hemsida.

På Google Maps har man markerat alla anslutna fastigheter.

Klicka här för att se alla fastigheter på Google Maps.

Intresseföreningens avtal med Malmö Stadsnät

Intresseföreningen har avtal med Malmö Stadsnät innebärande, att varje på stadsnätet tjänsteköpande fastighetsägare månatligen, för ”näthyra”, skall betala 120 kr plus moms, alltså 150 kr fram till juli 2025 (totalt tio år från start). Vidare, att denna inbetalning till Malmö Stadsnät skall administreras av den innevarande (exklusive) tjänsteleverantören på stadsnätet. Efter 2025 kan denna ”näthyra” komma att reduceras, men inte helt avskaffas. Stadsnät (Daniel Fröjmark) har per telefon i mars 2020 antytt, att näthyran kan komma att reduceras redan innan 2025.

 

Intresseföreningens avtal med aktuell, exklusiv, tjänsteleverantör

Intresseföreningen ingår avtal med en tjänsteleverantör innebärande, att denne av en majoritet av fastighetsägare / medlemmar ges exklusivitet under en viss tid att sälja och leverera sina, och eventuella samarbetspartners, tjänster via stadsnätet till varje enskild fastighetsägare. Tjänsteleverantörens kontrakterade avtalstid med Intresseföreningen kan vara betydligt längre än 24 månader i syfte att nå ett förmånligare pris.

Avtalet med innevarande leverantör Ownit går ut i september 2020. Vi aviserar Ownit om, att föreningen kan komma att behöva förlänga avtalet i en eller flera perioder om tre månader på grund av möjlig försvåring och försening av vår ”demokratiska beslutsprocess” enligt avtal med Malmö Stadsnät.

 

Senaste nyheterna

Byte av tf ordf i Sibbarpsfiber Intresseförening

Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal. Utan någon begriplig...

Möte Malmö Stadsnät 20200915 – Protokoll

Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i...