NYHETER & UTVECKLING

496 fastigheter på Sibbarp anslutna till Stadsnät

Villaägare på Sibbarp (Limhamn, Malmö) som köper tjänster på Malmö Stadsnät, eller vill göra det, är automatiskt medlemmar i Sibbarpsfiber Intresseförening.

På sidan FÖR MEDLEMMAR hittar du information till dig som har fiber via Malmö Stads stadsnät och vår exklusive bredbandsleverantör på Sibbarpsområdet av Malmö Stadsnät. Här publiceras också inlägg (se rubriker nederst här på sidan) av intresse mest för medlemmar – till stadsnätet anslutna fastigheter.

Upphandling av exklusiv leverantör på vårt stadsnät 2020 - styrelsens rekommendation: A3

Intresseföreningen har möjlighet att efter en ”demokratisk process” bland anslutna fastighetsägare välja exklusiv tjänsteleverantör på vår del av Malmö Stadsnät. En upphandlingsprocess är klar och en ”demokratisk” process är inledd, innebärande att föreningens styrelse / arbetsgrupp har föreslaget A3 som ny exklusiv leverantör, tidigast från september 2020. För att styrelsens förslag skall kunna verkställas, måste minst 50 % av våra anslutna fastighetsägare uttala sig om förslaget. Av dessa, skall en majoritet stötta det för att det skall kunna verkställas. En detaljerad redovisning av upphandlingsresultatet är utsänd till alla anslutna fastighetsägare. Föreningens styrelse föreslår alltså som ny exklusiv leverantör A3,

som erbjuder oss
– 25 kr/mån billigare Internet (62+näthyra=212kr/mån inkl moms)
– 80 kr/mån billigare o mer TV- 21 kanaler 119 kr/mån, 12 kanaler 44 kr/mån via IPTV (ej koax)
– 1 kr/min billigare IP-telefoni – 0,69 kr/min till mobilnät
– fritt installerad Fiberswitch/Tjänstefördelare för flexibel påkoppling av befintlig, eller valfri WiFi, mesh, box etc. 
 – servicesupport etc.
viss rabatt på några nya WiFi6-routers, Tilgin, Icotera, D-Link …
och dessutom
-mobiltelefoni
-e-shop
-A3´s Trygghetslösning – säkerhet-övervakning (Secits kameror)  mm
 
Leverantören A3 
– är rikstäckande med 700 föreningar, kammarkollegiet, regeringskansliet m fl som kunder
– har eget stomnät och egna serverhallar, hög driftsäkerhet och kapacitet till Malmö
– finns i “The Point” på Hyllie i Malmö och på https://a3.se/fastighetsagare
och kan
– ta över, när majoriteten i föreningen har sagt JA i ett “demokratiskt val” (svarsmail) och anser läget lämpligt
– göra bytet kvickt – avbrott max. en timme – i samordning med Ownit-Stadsnät. 

Tjänster på vårt stadsnät

Våra tjänster på stadsnätet är för närvarande Bredband med 1000/1000 Mbit/s, TV och IP-telefoni från Telenor. Ytterligare tjänster är välkomna, t ex inom Intelligenta hem, Säkerhet, Omsorg, Webb-shop etc i synnerhet och dessa extra tjänster kan erbjudas vårt kollektiv till förmånliga villkor.

Teknisk utrustning

 Vår tekniska utrustning från 2015 är nu ålderstigen och i behov av modernisering respektive utbyte vid eventuellt haveri. I pågående upphandling är modernisering av utrustningen (till bl WiFi6) och flexibilitet med tanke på de olika användarnas preferenser en viktig del. Offerten från A3 innehåller erbjudande om fri installation av en så kallad fiberswitch närmast fiberns avslutning i våra hus. Till denna fiberswitch kan fastighetsägaren sedan koppla in sin befintliga wifi-router eller annan valfri apparatur med valfri placering.

Områdesbeskrivning

Vårt Sibbarpsområde inkluderar villor som ligger mellan gatorna Tältängsvägen i söder och Västra Bernadottesgatan i norr samt väster om Kalkbrottsgatan  mot sundet. Ett område nära höghuset mellan Polgatan och Strandgatan tillkom något senare och benämndes då ”Sibbarp 2”.  Dessa fastighetsägare är också del i vår intresseförening med sina avtal med exklusiv tjänsteleverantör och Malmö Stadsnät. Antalet aslutna fastigheter är i mars 2020 496 st. 

Klicka för att se interaktiv karta på Malmö Stads hemsida.

På Google Maps har man markerat alla anslutna fastigheter.

Klicka här för att se alla fastigheter på Google Maps.

Intresseföreningens avtal med Malmö Stadsnät

Intresseföreningen har avtal med Malmö Stadsnät innebärande, att varje på stadsnätet tjänsteköpande fastighetsägare månatligen, för ”näthyra”, skall betala 120 kr plus moms, alltså 150 kr fram till juli 2025 (totalt tio år från start). Vidare, att denna inbetalning till Malmö Stadsnät skall administreras av den innevarande (exklusive) tjänsteleverantören på stadsnätet. Efter 2025 kan denna ”näthyra” komma att reduceras, men inte helt avskaffas. Stadsnät (Daniel Fröjmark) har per telefon i mars 2020 antytt, att näthyran kan komma att reduceras redan innan 2025.

 

Intresseföreningens avtal med aktuell, exklusiv, tjänsteleverantör

Intresseföreningen ingår avtal med en tjänsteleverantör innebärande, att denne av en majoritet av fastighetsägare / medlemmar ges exklusivitet under en viss tid att sälja och leverera sina, och eventuella samarbetspartners, tjänster via stadsnätet till varje enskild fastighetsägare. Tjänsteleverantörens kontrakterade avtalstid med Intresseföreningen kan vara betydligt längre än 24 månader i syfte att nå ett förmånligare pris.

Avtalet med innevarande leverantör Ownit går ut i september 2020. Vi aviserar Ownit om, att föreningen kan komma att behöva förlänga avtalet i en eller flera perioder om tre månader på grund av möjlig försvåring och försening av vår ”demokratiska beslutsprocess” enligt avtal med Malmö Stadsnät.

 

Senaste nyheterna

Byte av tf ordf i Sibbarpsfiber Intresseförening

Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal. Utan någon begriplig...

Möte Malmö Stadsnät 20200915 – Protokoll

Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i...