I vår upphandling av leverantör, har vi önskat att fortsatt kunna använda våra gamla IntenoFG500-multirouters, men också få möjlighet till förmånlig modernisering till WiFi6 (ax).

Den intressantaste anbudsgivaren har löst detta genom att erbjuda fri leverans och installation av en separat Fiberswitch/Tjänstefördelare omedelbart efter stadsfiberns avslutningspunkt i våra fastigheter.

Till denna nya Fiberswitch kan vi så ansluta vad vi vill. T ex. våra gamla FG500 eller köpa någon av de moderna WiFi6 gateways eller routers, som denne leverantör kan sälja till oss med bra rabatt. I t ex FG500 och ICOTERA WiFi6 8×8 finns det inbyggd SIP-stöd för IP-telefoni, men leverantören erbjuder också en SIP-box för ökad säkerhet genom kryptering.

På bilagt schema har vi ritat in några apparater man kan köppla på vid en sådan lösning med Fiberswitch. Observera, att ICOTERA och troligen också TILGIN gateways kommer att kunna fungera som bas i ett mesh-nätverk (där tillkommande access-punkter kommer att kosta ca 850kr/st).