Kontakt

Kontaktinformation

Du kan ha fler frågor. På denna sida listar vi de olika företag som du kan behöva kontakta ifall du får problem. Följ gärna information, diskussion och inlägg i diverse frågor i föreningens slutna Facebook-grupp.  Kontakta gärna föreningen genom Krister Pettersson, 076 2797885. Föreningens syfte är ju att tillvarata våra fastighetsägares intressen bl. a. genom att hjälpa varandra att på än bättre sätt dra nytta och nöje av de stora möjligheter som vår anslutning till Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet innebär.

För att komma i mera formell kontakt med Sibbarpsfiber Intresseförening kan du också använda kontaktformuläret på denna sida.

Intresseanmälan – fiber för villor i Sibbarp

Vill du få bredband till din villa från Malmö Stads stadsnät? Då kan du skicka in en intresseanmälan till Sibbarpsfiber intresseförening. Se till att din anmälan noteras också av Malmö Stadsnät och av aktuell tjänsteleverantör.

Aktuell tjänsteleverantör – Felanmälan och frågor

Den aktuelle tjänsteleverantören på vårt stadsnät skall ta emot eventuell felanmälan och svarar på frågor gällande din router / tjänstefördelare, internetuppkoppling och telefon. Tjänsteleverantören samordnar med Malmö Stadsnät också ev problem etc. som berör själva fibernätet.

Med tjänsteleverantören samverkande TV-leverantör

F.n. är läget det, att Telenor som är TV-leverantör. Svarar på frågor gällande ditt TV-utbud.

Mejla oss

Senaste nyheterna

OWNIT LÄTTAR PÅ FÖRLÅTEN 15 JANUARI

Den 15 januari hade vi styrelsemöte med Ownits Gabriel Cosma inbjuden. Temat var att höra Ownits synpunkter på vår skrivelse om erfarenheter, behov, framtid etc. Ownit informerade, att det under sommaren kommer att finnas en ny fördelare att tillgå - en så kalla...

ÅRSMÖTE – 6e maj 2020 kl 19. (Lokal oklar)

Första onsdagen i maj är den sjätte maj när vi har årsmöte. Lokalen är fortfarande oklar - kyrkan har i år så många konfirmander, att man inte kan upplåta vår traditionella möteslokal. Agendan för mötet innehåller nödvändiga formalia, verksamhetsberättelse med...

OWNIT informerar om teknik mm 15 jan 2020 kl 13

Som svar på Intresseföreningens erfarenheter, problem, behov etc runt drift, teknik, modernisering, framtid etc ... (se våra texter "Funderingar" på vår slutna FB-grupp, kommer Ownit att ge oss sitt svar sina synpunkter vid möte den 15 januari kl 13 hos Krister...