KOMMANDE UPPHANDLING 2020

Vår intresseförening avser att göra en ny upphandling av exklusivetsavtalet i enlighet med föreningens avtal med Malmö Stadsnät. Vi avser att ställa vår förfrågan / inbjudan senast i början av 2020, i avsikt att ha preliminära  offerter från, om möjligt tre, välrenommerade bredbandsleverantörer att presentera och diskutera vid föreningens kommande årsmöte, preliminärt den 6 maj 2020.

KOMMANDE OFFERTFÖRFRÅGAN 

Vår förfrågan / inbjudan kommer att omfatta exklusiv leverans på Malmö Stadsnäts fibernät i vårt område (nära 500 anslutna) av tjänster inom bredband, telefoni och TV med lägst samma omfattning och kvalitet som för närvarande, nämligen 1000 Mb/s bredband, IP-telefoni med kostnad enbart för uppringda samtal, och några olika ”TV-paket”. Vår tekniska utrustning behöver kunna uppdateras. ”Mjuka värden”, som driftsäkerhet, kundsupport, öppenhet, samverkan, erfarenhet och referenser kommer att beaktas.

FRÅGESTÄLLNINGAR inför vår FÖRFRÅGAN

Föreningen har några frågeställningar utöver ovan nämnda inför formuleringen av vår kommande inbjudan och den förväntade offertens innehåll. Dessa är bl.a.:

TV-tjänster. Tjänstens leverans – streaming respektive och ev. analog signal (för hur lång tid framåt i så fall?). Samarbetspartner bredbandsleverantör-TVleverantör? Har leverantören alls någon samarbetande TV-leverantör, eller rabatt-avtal med några ström-tjänster, som c-more, netflix etc.?

Fiberomvandlaren-tjänstefördelaren. Vår nuvarande, av nyttjaren ägd Inteno FG500, med äldre N-standard i inbyggd wifi, behöver inom överskådlig tid bytas ut.  Med tanke på de mycket olika önskemålen hos våra fastighetsägare och vår exklusive, eller annan, leverantörs möjlighet till support, kan vår kommande förfrågan innebära önskemål om (vår exkl. leverantörs) leverans av, och kundsupport för, en modernare ”multi-fördelare-router” med om möjligt ax-standard på inbyggd wifi (ersättare till vår multifunktionella FG500) men också ett alternativ av enbart fiberomvandlare  (switch), till vilken den enskilde fastighetsägaren skall kunna koppla egen tjänstefördelare, egen wifi-router, ev. egen brandvägg och andra funktioner. Detta utan krav på kundsupport från vår exklusive leverantör, men helst i samråd med denne vad gäller lämpliga komponenter. 

Vi kan tänka oss, att leverantörens tjänster under en ny avtalstid tills vidare fortsätter via den enskildes befintliga apparatur, men att det, den dag den enskilde önskar, eller blir praktiskt tvungen till det, genast skall finnas ett par alternativa möjligheter, väldefinierade vad avser teknik och pris (helst för både apparat och installationstjänst separat), enligt ovan. Sådan rekommendation / möjlighet kan sättas samman av tjänsteleverantören, och/eller av föreningen i samarbete med denne och ev. annan leverantör.

Samarbetspartners. Vår exklusive leverantör kommer fortsatt att ha uppgiften att administrera felanmälningar och efteranslutningar enligt separat avtal med Malmö Stadsnät. Vad gäller stadsnätet och dess anslutning till respektive fastighet, förstår vi, att Malmö Stadsnät ständigt har lämplig(a) entreprenör(er) att avropa. Vidare, att det finns en preliminär rutin för snabb och omedelbar efteranslutning att följa.  

När det gäller installationer inom fastighet, har tidigare leverantör angett Installations Companiet i Skåne AB. Våra fastighetsägare har förstått detta som att det inte skulle finnas alternativ till denna firma, något som är svårt att acceptera. Därför önskar Intresseföreningen minst ytterligare en oberoende installationsfirma, som kan godkännas av alla parter för denna typ av arbeten.

Avtalstiden. Start när nuvarande avtal går ut i september 2020. Avtalstiden kommer att vara minst 24 månader, men kan komma att  utsträckas till 60 månader, om vi därmed får ett fördelaktigare pris.  Detta i så fall med en avtalsskrivning rörande ändringsmöjlighet (kontrollstation) i ”halvtid”, som skulle ta hänsyn till teknisk och ekonomisk utveckling på marknaden under avtalstiden.

Administrationen. I enlighet med föreningens avtal med Malmö Stadsnät, måste vi begära att vår exkl. leverantör fakturerar varje ansluten fastighetsägare individuellt. Vidare att i faktureringen ingår den näthyra till Stadsnät om 150 kr inkl. moms fram till 2025 och den medlemsavgift till vår Intresseförening (för främst kommunikationskostnader) om 2 kr/mån. för närvarande, vilket belopp föreningen får utbetalt från leverantören en gång årligen. 

Intresseföreningen måste också få vår leverantörs medverkan vad avser årlig uppdatering av aktuell e-postadress till varje ansluten, tjänsteköpande fastighet. Vi har förstått, att detta inte skall hindras av GDPR-direktivet, eftersom det rör sig enbart om en kontaktmöjlighet till föreningens egna medlemsfastigheter.

SAMARBETE MED INTRESSERADE LEVERANTÖRER

I syfte att göra vår kommande upphandlingsprocess smidig och verklighetsanpassad, ber vi en eventuellt intresserad tjänsteleverantör om en tidig kontakt och synpunkter på ovannämnda frågeställningar och helst förslag till hur vi kan föra dem framåt och vara realistiska i kommande, formella, upphandling. Detta med perspektiv på tekniska och andra möjligheter på ett års sikt och vidare in i nästa, fleråriga avtalsperiod.

Krister Pettersson, ordf. tel 076 2797885, hkpn@yahoo.com