Intresseanmälan

Jag vill också få fiber från Malmö Stadsnät installerat till min fastighet på Sibbarp i Limhamn

Nedan steg beskriver processen vid beställning av fiber till din villa genom Malmö Stadsnät.

Beklagligtvis har efteranslutning till Malmö Stadsnät ännu inte kommit att fungera. Vi föreslår följande åtgärder / steg från den intresserades sida.

Det måste noteras, att Malmö Stadsnät endast tillhandahåller s k ”svartfiber” utan utrustning och endast kan tillåta att en enda tjänsteleverantör åt gången får tillgång till stadsnätet och kan sälja sina tjänster på detta.
Det är vår Intresseförenings styrelse och arbetsgrupp som undersöker marknaden, tar in offerter och rekommenderar medlemmar / fastighetsägare i vårt område att väja sin, exklusive, tjänsteleverantör. Efter det att en majoritet av fastighetsägarna ev. tagit beslut om ny tjänsteleverantör, meddelas Malmö Stadsnät, som då skall se till, att det fysiska utbytet av tjänsteleverantörs utrustning och tjänster kommer till stånd. Ett sådant ev. Byte av tjänsteleverantör kan ev. innebära ett avbrott i tjänsteleverans (Internet) om några timmar.

Steg 1

Ligger din villa mellan gatorna Tältängsvägen i söder och Västra Bernadottesgatan i norr samt väster om Kalkbrotssgatan då är chansen stor att du kan få fiber indraget i din villa via Malmö Stadsnät och tjänster på det från aktuell tjänsteleverantör. Klicka här för se en interaktiv karta över projekt Sibbarps område på Malmö Stads hemsida.

Steg 2

Gör en intresseanmälan via Intresseföreningens formulär på denna sida. Kontakta dessutom både Malmö Stadsnät och aktuell tjänsteleverantör och begär att ditt intresse registreras av båda. Kontakt till Malmö Stadsnät är tel 00 342728 (Daniel Fröljmark, chef) och till aktuell tjänsteleverantör 2018 Ownit Bredband (Telenor) tel 076 5252754.

Steg 3

Vi utgår ifrån, att resterande grävning för anslutning (mellan gata och byggnad) och inblåsning av fiber kommer att göras en gång om året. F n gäller att priset för anslutning är 10 000 kr till Malmö Stadsnät och ca 1000 kr för fiberomvandlare / router från, eller enligt rekommendation, från aktuell tjänsteleverantör. För kabeldragning inom fastigheten kan ytterligare kostnader tillkomma.

Steg 4

Start av tjänster från aktuell tjänsteleverantör skall föregås av val av tjänster och kontraktskrivning mellan denne och fastighetsägaren. Enligt lag får sådana tjänstekontrakt inte löpa över längre tid än 24 månader, ävern om vi som Intresseförening har funnit det för gott att få förmånligare priser till varje fastighetsägare genom att lova exklusivitet som tjänsterleverantör på vårt stadsnät under längre tid.

Intresseanmälan

Jag anmäler härmed mitt intresse att få ett erbjudande från Intresseföreningen och Malmö Stadsnät installation av fiber till min villa.