Information

Information om vår teknik och utrustning och dess handhavande

Stadsnätets glasfiber är indragen i varje ansluten fastighet.  Fibern avslutas i en avslutningspunkt – en dosa på väggen.  Från denna avslutningspunkt kopplar man en så kallad patch-kabel – också av fiber – till en fördelare eller switch.  Denna fördelare ingår (i vår ursprungliga installation) i Inteno FG500, en  ”multifunktions”-apparat, som också innehåller brandvägg, koppling till telefoni och TV, router för WiFi  (äldre n-standard) mm.  Mer om detta finns på t ex vår nuvarande exklusive tjänsteleverantörs, Ownit, hemsida: www.ownit.se /utrustning.

Senare anslutna fastigheter har fått en modernare multifunktionsrouter installerad, Inteno EG300, som i sin WiFi-del har ac-standard.

Många fastighetsägare väljer att koppla in egen, kompletterande utrustning. Detta t ex genom att ”brygga” över multifunktionsroutern, eller till denna koppla en Ethernet-kabel vidare till en egen utrustning, t ex en mer avancerad router, ett mesh-system el liknande.

Efter nämnda avslutningspunkt, är fastighetsägaren fri att bygga och ändra sina installationer, själv eller med hjälp av valfri installatör. Det kan t ex vara fråga om att ändra placeringen av fördelaren / routern, att inte använda denna utan t ex en switch och/eller andra apparater.

 

HANDHAVANDE

På en router finns  alltså möjligheter att koppla in ytterligare utrustning, t ex telefon eller TV eller upp datorer. 

WiFi-frekvensbanden kan ställas in för att undvika konflikt med andra apparater i närheten. Säkerhet, gästnätverk etc kan ändras etc. Man kommer åt sin routers inställningar genom att i en webbläsare ansluten till apparatens WiFi-nätverk slå in 192.168.1.1 (utan www) och så ange sin användaridentitet (user id) och lösenord (password). Dessa var ursprungligen user och user.

 

Senaste nyheterna

Byte av tf ordf i Sibbarpsfiber Intresseförening

Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal. Utan någon begriplig...

Möte Malmö Stadsnät 20200915 – Protokoll

Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i...