Härmed protokoll från gårdagens info-möte via zoom. Den ”demokratiska processen” för kollektivets val av tjänstelverantör är nu i gång utan ytterligare formella möten eller utskcik från styrelsen. ALLA TILL STADSNÄTETS ANSLUTNA FASTIGHETSÄGARE ombeds NU att svara JA/NEJ till styrelsens förslag om A3/OWNIT FORTSATT samt om intresse för TV finns. Tiden för insändande av svar går ut siste maj – Mors Dag !

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING-infomöte 20200506 – Kompensation för inställt årsmöte

Datum 6 maj2020      Plats:  Virtuellt via Zoom. Vid protokollet Krister Pettersson

DELTAGARE vid styrelsemötet via zoom – TS och KP vid värddatorn på Polgatan 52

Ca 12 personer 

AGENDA FÖR MÖTET

Genomgång av utsänd PowerPoint-presentation.  Verksamhetsberättelse med förslag till styrelse, budget och medlemsavgift, redovisning av upphandling, utvärdering och styrelsens förslag och motivering till ny, exklusiv leverantör.  Vidare mera information runt den rekommenderade leverantören, samt handlingslinje i den närmaste framtiden med den demokratiska processen för acceptans av styrelsens förslag samt verkställighet. Detaljer angående verkställigheten och ev. tidpunkt för denna diskuterades.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  OCH FÖRSLAG

Vid mötet gick vi igenom verksamhetsberättelsen som också innehöll förslag till ny styrelse, ny åraavgift mm.

Medlemsvgift 1 kr/mån och ansluten

Tidigare medlemsavgift om 2 kr/mån och ansluten fastighet föreslogs reduceras till hälften – 1 kr/mån och ansluten fastighet. Föreningen har 11 600 kr på bankkontot och IT-stöd kostar max 3-4000 kronor per år. Möteslokal max 1000 kr för årsmöte, varför utgifter om ca 5000 kr max gör det möjligt att sänka medlemsavgiften.

Styrelse

Krister Pettersson avgår som ordförande. Inga förslag till ny ordförande har inkommit. Krister fungerar därför som tillförordnad tills någon annan känner sig manad att ta över och godkänns formellt på årsmötet.   AnnCharlotte Bauer, tidigare suppleant, blir ordinarie. Birgitta Mörnstam tillkommer som suppleant. Tidigare funktionärer kvarstår, Rolf Beckman (IT och kassör), Jonas Bonnevier (sekr), Torbjörn Sandberg, Mikale Öhlin ordinarie. Markus Knigin associerad för bevakning av efteranslutningar.  I avvaktan på formalisering, kommer styrelsen att fungera på detta sätt.

BESLUT

Inga beslut kunde tas vid mötet, eftersom det inte var ett formellt årsmöte. Inga protester eller alternativa förslag till styrelsens förslag till ny leverantör, årsavgift, my styrelse eller handlingslinje i övrigt yttrades. Därmed kommer styrelsen att agera i enlighet med den Verksamhetsberättelse som finns utlagd sedan tidigare på den slutan FB-gruppen och som nu gicks igenom.

FRÅGOR

Under mötet kom ett flertal frågor runt ett eventuellt val av A3 som ny leverantör. de listas nedan.  Styrelsen arbetar med att få fram svar på nedanstående frågor, som ännu hänger i luften.

TV

1 TV-kort

Om man nu vill ha TV från A3/Sappa, finns det då möjlighet att få ett kort till den egna TV´n (om den nu är försedd med kortläsare) och därmed slippa att ha en separat TV-box?

2 Mindre TV

Fråga kom om innehållet i ert offert med Mindre TV för 44 kronor. Vi vet ju vilka kanaler som ingår enligt A3´s offert, men vi var tveksamma om priset, om priset för ett kollektiv anslutande av visst antal om 44 kronor per måand kan bibehållas, eller höjas för att tillåta individuell anslutning utan krav på visst antal (troligt, men ej definierat i pris)?

IP-ADRESS

1 Statisk IP 

Kan A3 ställa upp med att en kund får en statisk IP-adress – en fast IP-adress till sitt hem – i fall att man har egen server el liknande, och man vill ge omvärlden en fast IP-adress till denna sin egen serier ?

SÄKERHET

1 Brandvägg

A3 erbjuder brandvägg – är detta en tilläggstjänst, som det verkar på A3´s hemsid? Vi har annars tagit för givet, att sådan bassäkerhet ingår och är standard i A3´s tjänst. Eller menar man med hemsidans brandvägg en förstärkt, speciell funktion för högre krav?

2 F-secure

Det nämndes att somliga använder sig av F-secure för högre säkerhet. Är detta en tjänst som avviker avsevärt från den som A3 har på sin hemsida som extratjänst? Vad kan F-secure-tjänsten tillföra, som inte redan finns i A3´s standardtjänst eller möjligen i A3´s brandvägg som tilläggstjänst enligt deras hemsida?

TACK FÖR STYRELSENS ARBETE – ANSVARSFRIHET

Flera mötesdeltagare uttryckte tacksamhet för ett stort och gediget arbete i upphandling och utvärdering av marknadens möjliga leverantörer. Inga negativa synpunkter på styrelsens arbete yttrades, varför styrelsen betraktar detta som att den i alla fall har fått ett informellt erkännande av ansvarsfrihet för det gångna året.

INSPELNING AV ZOOM-MÖTET

Mötet hölls i två delar med paus. Inspeltningar gjordes. Skulle någon vilja ta del av dessa inspelningar, vänligen hör av er till hkristerp@gmail.com

Vid protokollet

Limhamn 20200507

Krister Pettersson