Trots att äldre antennkablar för TV, så kallade koaxialkablar, inte länge till kommer att användas för TV-signaler via fiber och Internet, är det ett antal grannar, som ser det som mycket besvärligt att i stället ”strömma” TV-signalen via sin WiFi eller byta med ethernetkablar.

Det finns tekniska lösningar för detta. Genom att koppla in ”omvandlare” i kabeldragningen, kan äldre koaxkablar fortfarande användas.

Om man i stället vill använda WiFi för sin TV-signal, är denna kanske otillräcklig vid de olika platser man har TV-apparat.

För att undersöka den här typen av problem och finna lösningar erbjuder några företag sina tjänster. Några är TechBuddy och en av våra grannars företag ProjAlpha – peter@projalpha.se .