Frågor & Svar

FAQ

FAQ »

Vanliga frågor och svar

Här svarar vi på vanliga frågor om det som rör fiber och internet i allmänhet och det som rör Sibbarpsområdets fibernät och tjänster på det i synnerhet.
Du hittar mer utförlig information på vår nyhetssida. Diskussioner, tips, aktuell info etc. finns också på vår slutna Facebook-grupp.

Frågor och svar - diskussioner. Vår slutna Facebook-grupp.

Denna föreningens hemsida är för närvarande inte särskilt anpassad för medlemmars inlägg, synpunkter, diskussioner etc.  För sådant, är föreningens slutna Facebook-grupp bättre lämpad.  Flera medlemmar använder dock inte Facebook, varför rådet är att kontakta oss i styrelsen direkt eller maila till oss via formuläret nedan.

Vad är ett fibernät?

Ett fibernät är ett nät med kablar som ligger nedgrävda i marken utanför ditt hus. Det är betydligt säkrare uppkoppling än luftledning och man får tillgång till fler tjänster än via ADSL-abonnemang. Detta på grund av snabbare och stabilare bredbandsuppkoppling. F n har vi en hastighet till alla fastigheter om 1000 Megabit per sekund, en hastighet som kräver att mottagande apparater som dator, platta, telefon etc. kan utnyttja detta. Den inbyggda WiFi – delen i vår tjänstefördelare Inteno FG500, kan inte ge högre hastighet över WiFi än ca 60 MBS, varför en s k dedikerad WiFi-sändare kan behöva komplettera den.

Vad får man i fibern?

Via fibern kan du få bland annat IP-telefoni, TV-kanaler och en snabb internetuppkoppling. Hastigheten (kapaciteten) är 1000 Mbit/s för alla anslutna.

På sikt hoppas vi kunna få tillgång till flera tjänster, som t ex säkerhet runt våra hus, intelligenta hem, omsorgstjänster mm mm

Hur blir man ansluten till Malmö Stadsnät på Sibbarp - Limhamn?

Den normala gången är att beställning sker via villafiber.ownit.se . Enligt rutinen som nuvarande exklusiv tjänsteleverantör Ownit och Malmö stadsnät förmedlat är leveranstid några veckor (2-6 veckor). Erfarenheten är, anslutningsprocessen kan haka upp sig, varför vi rekommenderar intresserade att också anmäla sitt intresse till Malmö Stadsnät och till oss i Sibbarpsfiber Intresseförening.

Fiberomvandlaren / routern

Den först installerade fiberomvandlaren / routern Inteno FG500 har fyra LAN-utgångar, varav två är avsedda för TV, två telefoniutgångar och coaxialkabelanslutning för analog TV. Man kan själv ställa in ett antal parametrar t ex för WiFi-sändning direkt från routern. Detta genom att i sin webb-läsare som är ansluten  till routern via kabel eller WiFi, slå in 192.168.1.1 som IP-adress (utan www framför). Användarid och lösenord var ursprungligen user och user.  Mera info finns aktuell tjänsteleverantörs hemsida.

Högre hastighet / kapacitet över WiFi

Den nämnda routern Inteno FG500 har äldre n-standard (WiFi4) med teoretisk begränsning av kapaciteten över WiFi till 130 MBS, vilket i praktiken innebär hälften i dess närhet. Med nuvarande högre kapacitet på bredbanstjänsten, 1000 MBS, är det naturligt att nyttjaren önskar nå den högre hastighetet som telefon, surfplatta etc kan arbeta på. För detta kan den nämnda routern behöva bytas till en med ac-standard eller kompletteras med en s.k. dedikerad WiFi-router, som ansluts med kabel till en LAN-utgång på routern. Kablar måste vara anpassade till den högre kapacitet man önskar få ut.

Ownit erbjuder köp av en dedikerad WiFi-extender, en EX400 också från Inteno, för 649 kr inkl moms. Denna har ac-standard och ger betydligt högre hastighet och längre räckvidd än vår Inteno FG500 kan ge, men måste anslutas till denna med kabel på grund av de olika WiFi-standarderna.  En sådan EX400 extender, har föreningen fått till låns från Ownit, så att våra anslutna fastighetsägare skall kunna testa den före ev. köp.  Kontakta Krister Pettersson, tel 076 2797885 eller på e-mail hkristerp@gmail.com om ni vill låna den, eller diskutera nyttan/värdet/alternativen ….

Exklusiv leverantör på vårt stadsnät ? Val av ny leverantör ?

Från början, maj 2015, har vi Ownit som exklusiv leverantör av bredband på vårt stadsnät. Ownit ingår i Telenor-gruppen, som också erbjuder TV-tjänster. Efter ett avtalslöst tillstånd maj 2017 till september 2018, är Ownit fortsatt exklusiv tjänsteleverantör till september 2020, då vår intresseförening har möjlighet att välja en annan exklusiv leverantör. Upphandling och val av sådan pågår vår-sommar 2020. I samband med denna upphandlling, kommer sannolikt en  modernare ax-WiFi6 teknik att erbjudas, även om vi hoppas, att våra befintliga apparater fortsatt skall kunna användas.

Vi vet, att Ownit inte är ekonomiskt mest fördelaktig leverantör för närvarande, varför vår månatliga kostnad om f n 239 kr kan förväntas gå ner. 

Näthyran till Malmö Stadsnät kommer fram till 2025 att fortsatt vara 150 kronor per månad inkl. moms, vilken kostnad ingår i den nämnda månadskostnaden.  Efter 2025, förväntas näthyran bli lägre.

Om vi inte gillar Ownit - kan vi då byta leverantör ?

Vi kan på vårt stadsnät endast ha en, exklusiv, leverantör av bredband åt gången. Det är Intresseföreningens styrelse, som gör upphandling av denne exklusive leverantör. Detta genom förfrågan till marknaden, utvärdering av inkomna anbud, rekommendation till vårt kollektiv av fastighetsägare och ett ”demokratiskt val” innebärande acceptans eller förkastande av styrelsens rekommendation/förslag till ny, exklusiv leverantör. Denna process är fullt öppen för fastighetsägarnas insyn och kontroll. Den enskilde fastighetsägaren har efter sådant kollektivt val inte möjlighet att byta till annan leverantör än den ende, som då har givits ensamrätt att erbjuda sina tjänster på nätet under en kontraktsperiod. Nuvarande kontraktsperiod med Ownit går ut i september. Styrelsen föreslår byte av leverantör till A3. Svar om detta styrelsens förslag skall vara inne senast 31 maj 2020.

I våra gator finns också Telias fibernät parallellt med Stadsnätet. Telia har en så kallad portal, genom vilken man kan låta flera andra operatörer erbjuda sina tjänster till de till Telia-nätet anslutna fastigheterna. Dessa andra operatörer betalar Telia för att ”bli insläppta” och använda Telia-nätet. Tjänsterna på Telia-nätet är därmed väsentligt dyrare liksom anslutningskostnaden till nätet, men i motsats till de betydligt billigare tjänsterna på vårt Stadsnät får den enskilde fastighetsägaren möjlighet till fritt val mellan de operatörer som Telia tillåter på sitt nät. 

Har du några synpunkter?

Senaste nyheterna

Byte av tf ordf i Sibbarpsfiber Intresseförening

Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal. Utan någon begriplig...

Möte Malmö Stadsnät 20200915 – Protokoll

Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i...