GC på Ownit ringde 31/8: ”skall vi fortsätta, det är ju många, som vill det”, frågade han. Jag svarar ” Det är ju överspelat sedan länge. Men jag förstår, att du talat med namn, namn och namn (De fyras gäng)”, sa jag. ”Ja, de är ju företrädare för en stor opposition” sa han. ”Ja, 18%, och kritiken rör främst, att vi inte längre kan få koax-TV. Men just det har vi ju erbjudit Ownit/Telenor att fortsätta med. Det går ju, men enligt A3 har ni tackat nej.” ”Ja, det kan vi inte klara ekonomiskt med näthyran” säger då GC.

SÅ HÄR ÄR DET: A3/Sappa behöver bara använda en, av de två ingående fiberna till våra hus (meddelat tidigare här på FB och i utskick). Föreningen har därför tagit upp möjligheten, att låta Ownit/Telenor använda den lediga fibern till att fortsätta sälja TV- också koaxial – på den lediga fibern, som då fortsatt sitter kvar till våra IntenoFG500 routers, som ju har koax-TV-utgång. I vår fiber-nod, på Hyllie Kyrkoväg i vårt område, går TV-signalerna via ett särskilt ”rack”. Detta rack får plats att vara kvar efter bytet av leverantör, varför en ledig fiber, befintlig utrustning (rack) och nuvarande TV-tjänst skulle kunna vara kvar.

MEN OWNIT/TELENOR SÄGER NEJ – kravet på att de då skall vara med och betala en del av näthyran till Malmö Stadsnät accepterar Ownit inte.

HÄR FINNS EN UPPGIFT för den oppositionella gruppen ”De fyras gäng”, att utnyttja gruppens speciella relation till Ownit för att bibehålla den enligt dem så synnerligen viktiga koaxialteven något år till. Fråga därför runt bland våra grannar om man inte vill lägga upp några ”försumbara” tior för näthyra, som Ownit inte vill bidra med. Vi vet, att vi i dag är 246 grannar, som köper TV från Owit/Telenor för 199 kr/mån, men att endast 118 hittills har anmält intresse för icke koaxial TV från A3/Sappa för 119 kr – potentialen finns alltså !

Därmed har vi ett förslag – vänd er destruktiva energi till något kreativt: Få med grannarna på att utnyttja den lediga fibern till fortsatt koax-TV genom att stötta Ownit/Telenor att klara den ekonomiska kalkylen. Föreningen har e-mail/telefon till dem, som inte anmält intresse för icke-koax TV från A3/Sappa.

PS – OWNIT har senare meddelat, att man inte ens om man får kostnader för fiberhyran täckta av kunderna vill ställa upp med fortsatt analog-koax teve, eftersom man inte vill medverka i ”en delad affär”.

Krister Pettersson, tf ordf