Formalia & Avtal

Senaste nyheterna

OFFERTER, UTVÄRDERING Apparat-delen (WiFi4 till WiFi6)

I vår offertförfrågan, har vi begärt, att vi skall kunna fortsätta att använda våra IntenoFG500, tills de havererar. Vidare, att vi skall få förslag till uppgradering av vårt WiFi4 till WiFi6. Schemat nedan visar till vänster Ownits två alternativa förslag till...

OFFERTER – UTVÄRDERING TV-delen

Här en tabell med några offererade TV-kanaler och deras månadspriser. Vi vill gärna ha kontakt med fler TV-intresserade i vårt alternativ, dels för att få en uppfattning om hur många vi är och dels hjälpas åt att uppskatta intresset för de olika TV-kanalerna. Skriv en...

UTVÄRDERING AV OFFERTER PÅGÅR

Sibbarpsfiber Intresseförening har från väletablerade leverantörer fått tre kompletta offerter som exklusiv Internetleverantör på vår del av Malmö Stadsnät på Sibbarp. Utvärdering pågår - styrelsen/arbetsgruppen behöver synpunkter och hjälp för att bedöma värdet för...