För medlemmar

Mest för medlemmar

Villaägare på Sibbarp, som köper tjänster på Malmö Stadsnät, eller vill göra det, är automatiskt medlemmar i Sibbarpsfiber Intresseförening.

På denna sida hittar du information till dig som har fiber via Malmö Stads stadsnät och vår exklusive bredbandsleverantör på Sibbarpsområdet av Malmö Stadsnät.

Hjälp med installation och vidaredragning av kabel - "Grannsamverkan"

Om du behöver hjälp med att installera dina tjänster eller dra kabel vidare inomhus kan du anlita t ex  företaget InstallationsCompaniet. som initiellt har varit engagerat för individuella installationer. 

Malmö Stadsnät äger fibern ända fram till den så kallade Avslutningspunkten inne i fastighetens byggnad. Fram till denna punkt får arbeten endast utföras av en av Malmö Stadsnät godkänd installatör / entreprenör.

Efter nämnda avslutningspunkt, står det var och en fritt att förändra sin installation, själv eller med valfri installatör, också med till avslutningspunkten ansluten fiberkabel – så kallad ”patchkabel”. 

Intresseföreningen har ambitionen, att kunna namnge ytterligare någon installationsfirma och också få till stånd en ”grannsamverkan” innebärande  att kunniga och händiga grannar i vårt Sibbarpsområde kan enageras för tips och råd och kanske också ”hands-on” när det gäller installation, placering, felsökning etc.  Hör av dig till styrelsen, om du möjligen kan bidraga med sådant kunnande och tjänster och i så fall till vilka villkor. 

Du kan ringa InstallationsCompaniet på 010-7080311 eller maila dem på info@installationscompaniet.se

Hur många villor är anslutna till Malmö Stadsnät på Sibbarp?

461 villor intiellt har fått fiber installerat via Malmö Stadsnät. Denna siffra motsvarar nära 60% av villorna inom området. Cirka tjugo villor har tillkommit vid en efteranslutning, som långt om länge kom till stånd runt årsskiftet 2018-19, därmed är vi ca 480 anslutna fastigheter. Några ytterligare har anmält sig för efteranslutning.  Vi i föreningen har fått veta, att det nu skall finnas en rutin upprättad av Malmö Stadsnät och vår exklusive tjänsteleverantör för snabbare eftersanslutning.

Områdesbeskrivning

Vårt Sibbarpsområde inkluderar villor som ligger mellan gatorna Tältängsvägen i söder och Västra Bernadottesgatan i norr samt väster om Kalkbrottsgatan  mot sundet. Ett område nära höghuset mellan Polgatan och Strandgatan tillkom något senare och benämndes då ”Sibbarp 2”.  Dessa fastighetsägare är också del i vår intresseförening med sina avtal med exklusiv tjänsteleverantör och Malmö Stadsnät.

Klicka för att se interaktiv karta på Malmö Stads hemsida.

På Google Maps har man markerat alla anslutna fastigheter.

Klicka här för att se alla fastigheter på Google Maps.

 ,.välssIntresseföreningens avtal med Malmö Stadsnät

Intresseföreningen har ingått avtal med Malmö Stadsnät innebärande, att varje på stadsnätet tjänsteköpande fastighetsägare månatligen, för ”näthyra”, skall betala 120 kr plus moms, alltså 150 kr fram till juli 2025 (totalt tio år från start). Vidare, att denna inbetalning till Malmö Stadsnät skall administreras av den innevarande (exklusive) tjänsteleverantören på stadsnätet. Efter 2025 kan denna ”näthyra” komma att reduceras, men inte helt avskaffas.

 

Intresseföreningens avtal med aktuell, exklusiv, tjänsteleverantör

Intresseföreningen ingår avtal med en tjänsteleverantör innebärande, att denne av en majoritet av fastighetsägare / medlemmar ges exklusivitet under en viss tid att sälja och leverera sina, och eventuella samarbetspartners, tjänster via stadsnätet till varje enskild fastighetsägare. Tjänsteleverantörens kontrakterade avtalstid med Intresseföreningen kan vara betydligt längre än 24 månader i syfte att nå ett förmånligare pris.

 

Fastighetsägares individuella avtal med exklusiv Tjänsteleverantör

Tjänsteköpande fastighetsägare ingår med tjänsteleverantören individuellt avtal som ansluter sig till intresseföreningens gruppavtal. Tjänsteleverantörens totalpris inkluderar de nämnda 120 kr plus moms per månad (fram till 2025) för ”näthyra” till Malmö Stadsnät. Tjänsteleverantören debiterar också den medlemsavgift, som Intresseföreningen tar ut från varje tjänsteköpande fastighetsägare / medlem.

Vår nuvarande exklusive tjänsteleverantör valde i september 2018, att inte skriva individuella avtal med respektive fastighetsägare, utan generellt hänvisa till sitt avtal med vår Intresseförening, ett avtal som alltså nu gäller till förste september 2020.  Intresseföreningen, att göra en förfrågan till några olika aktörer – tjänsteleverantörer på marknaden i syfte att ständigt kunna få ”bra tjänster till bästa pris” på vårt stadsnät i Sibbarpsområdet.

 

Årsmöte 2020 – 6 maj kl 19  – lokalen annonseras.  Förmånligare exkl. leverantör

Intresseföreningen kallar till sedvanligt årsmöte den 6e maj kl 19 – lokalen kommer att annonseras.   Styrelsen är mycket angelägen, att nu få förslag och synpunkter på vår verksamhet, samt på personer att ingå i styrelse / arbetsgrupp.  Vi behöver särskilt en ny ordförande och någon webb-kunnig person förutom andra intresserade, gärna teknik- och informationskunniga personer. Vi ber också alla anslutna fastighetsägare, att till styrelsen förmedla aktuella e-mailadresser för kontakt och information, särskilt nu, när det kan bli aktuellt med en ”demokratisk” process för val av ny exklusiv leverantör på vårt stadsnät.

Vid årsmötet presenteras en årsberättelse med erfarenheter av drift och tjänster, ekonomi etc. och en verksamhetsplan för kommande år. År, som nu 2020, när det exklusiva tjänsteavtalet går ut, har vi ambitionen att till det årets årsmöte kunna presentera offerter från några olika tjänsteleverantörer, inklusive innevarande tjänsteleverantör, och vad dessa kan ha att erbjuda när det gäller nya och bättre tjänster på vårt stadsnät samt utrustning och teknik för dessa.

Till detta årsmöte har styrelsen utvärderat offerter som exkl. leverantör från dels nuvarande leverantör Ownit och två väletablerade konkurrenter med påtagligt förmånligare pris för TV men också för bredband och apparater för flexibilitet i anslutningar och för modern WiFi6 (ax). Nya ”tjänsteportaler” är också på gång.

 

Senaste nyheterna

OWNIT LÄTTAR PÅ FÖRLÅTEN 15 JANUARI

Den 15 januari hade vi styrelsemöte med Ownits Gabriel Cosma inbjuden. Temat var att höra Ownits synpunkter på vår skrivelse om erfarenheter, behov, framtid etc. Ownit informerade, att det under sommaren kommer att finnas en ny fördelare att tillgå - en så kalla...

ÅRSMÖTE – 6e maj 2020 kl 19. (Lokal oklar)

Första onsdagen i maj är den sjätte maj när vi har årsmöte. Lokalen är fortfarande oklar - kyrkan har i år så många konfirmander, att man inte kan upplåta vår traditionella möteslokal. Agendan för mötet innehåller nödvändiga formalia, verksamhetsberättelse med...

OWNIT informerar om teknik mm 15 jan 2020 kl 13

Som svar på Intresseföreningens erfarenheter, problem, behov etc runt drift, teknik, modernisering, framtid etc ... (se våra texter "Funderingar" på vår slutna FB-grupp, kommer Ownit att ge oss sitt svar sina synpunkter vid möte den 15 januari kl 13 hos Krister...