Erfarenheter

Erfarenheter – tips & hjälp

Som användare av stadsnätet och tjänster på detta, har vi nu samlat erfarenheter och kunnande sedan 2015.  Vår intresseförening verkar för bra och stabila tjänster till förmånliga priser för våra medlemmar. Erfarenheter, tips, kunnande etc samlar vi på oss inom föreningens styrelse / arbetsgrupp.  En del kunnande och erfarenheter finns noterade här på hemsidan.  Mera i föreningens slutna Facebook-grupp.  Vi har också kontakt och informationsutbyte med andra intresseföreningar nära vårt område i Malmö. Hör av er med era egna erfarenheter och tips eller för att ta del av vad vi har samlat på oss.  Tel 076 2797885,  e-mail hkristerp@gmail.com

Senaste nyheterna

Byte av tf ordf i Sibbarpsfiber Intresseförening

Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal. Utan någon begriplig...

Möte Malmö Stadsnät 20200915 – Protokoll

Härmed protokoll från möte Malmö Stadsnät och Intresseföreningen samt oppositionella fastighetsägare angående paus i verkställandet av leverantörsbytet. Styrelsen beklagar denna fördröjning och det merarbete och ytterligare oro och ovisshet som orsakats. Full insyn i...