Det är tydligen problem med vissa efteranslutningar. Tyvärr får vi dålig information från Ownit – som står för projektledningen – om orsakerna till detta. Det är påtalat, och vi hoppas snart kunna meddela, att också de sista fastigheterna av de hittills efteranmälda, kommer att vara anslutna.

Vi har påpekat, och diskuterat, med Malmö Stadsnät behovet av en rutin får återkommande efteranslutningar, t ex en eller två gånger om året. I denna fråga har vi dock ännu inte fått gehör.