Hjälp andra intresserade att hänga på genast! Det är ju ännu inte klart, om och när man kan få en ny chans att ansluta. Vår Markus Knigin (håll kontakt med honom) har just informerat:

”Efteranslutningarna är i full gång. Jag har haft Cablequick (entreprenören) hemma för projektering. Alla som har tecknat kontrakt för efteranslutning skall ha haft kontakt med Cablequick vid det här laget. Man har även varit ute i gatan och märkt upp för gas, vatten mm för AKEA som kommer att sköta grävningen.

Nu inväntar jag bara själva grävning och inkoppling vilket skall göras när som helst.

Det enda som är oklart är för de hushåll som endast anmält sig och som tecknade avtal väldigt sent. Där jobbar Ownit för att få igång dem snarast möjligt.

Samtidigt har man jobbat in en rutin med stadsnät att koppla på hushåll löpande allteftersom de skriver avtal.

Det som blivit tydligt för mig under resans gång är att efteranslutning av en fastighet nödvändigtvis inte behöver medföra en längre grävsträcka. Stadsnät har med jämna mellanrum lagt ner kopplingspunkter i marken. I mitt fall ligger en sådan precis vid ena husknuten i trottoaren. Det innebär således minimal påverkan på asfaltbelagd mark och till största del grävning på den egna tomten. Inget större arbete således.

Mathias på Ownit kommer uppdatera info på Ownits hemsida villafiber.ownit.se, vilket man varit dålig på historiskt. Jag håller koll under veckan och ser hur det utvecklar sig.

Men som sagt, i stort funkar det bra och jag förväntar mig inkoppling innan årsskiftet som utlovats.”