Vid starten av leverans av bredbandstjänster från Ownit på vårt stadsnät på Sibbarp var vi ca 460 anslutna och tjänsteköpande fastighetsägare. Rätt snart kom efteranmälningar som blev till en lista av 20-30 fastighetsägare som i efterhand ville bli anslutna till nätet och köpa tjänster på det.  Priset för en sådan efteranslutning sattes tidigt till ca 10 000 kronor (nära dubbla initiala anslutningskostnaden) för anslutningen, 1000 kronor för Ownits tjänstefördelare / router (Inteno 500) samt normala tjänstekostnader vilka inkluderade näthyran till Malmö Stadsnät.

Trots intresset från många att anslutas i efterhand och trots ett flertal påstötning på både Ownit och Malmö Stadsnät hände ingenting. Vid våra påstötningar fick vi motstridiga besked från Stadsnät och från Ownit. Det var oklart vem som skulle ta initiativ, var ansvarsgränserna låg mm mm.  Vi i föreningen försökte förmedla informationen vi fick, och har flera gånger fått beklaga, att den information vi förmedlat inte har stämt, inte har hållits. Denna nonchalans mot oss fastighetsägare och skattebetalare har noterats.

Efter exklusivitetsavtalet med Ownit i september 2018, föll en av Ownits och Stadsnäts ursäkter för att göra ingenting bort. Nu skulle man ansluta dem som kvar på listan – flera har tröttnat på att vänta, anlitat Telia i stället, flyttat…). Vi fick då höra, att jo, nu skulle man efteransluta, och allt skulle vara klart till årsskiftet 2018-19. Att det skulle ta så lång tid var ännu en besvikelse – tydligen hade Stadsnät inte något ramavtal med en entreprenör….

Föreningen har så bett en av fastighetsägarna som vill få sin bostad efteransluten, nämligen Markus Knigin, att försöka följa processen och förstå de hinder och svårigheter som tycks finnas och låta oss i föreningen medverka till att undanröja dessa.

Därför – till er som vill efteransluta era fastigheter, håll kontakt med Markus via hans e-mail markus.knigin@gmail.com. Se till, att ni finns på Ownits lista (via deras hemsida www.ownit.se, där man kan anmäla sig), och hjälp till att sprida information till andra i vårt område, som möjligen inte vet, att nu händer det äntligen något, nu skall man kunna hänga med och att de lämpligen anmäler sig till Ownit och har kontakt med Markus.