Hej,

Malmö stadsnät har fortfarande som avsikt att ansluta alla de 16 fastigheter som ligger i listan (hoppas inte där är fler som tillkommit) vi fått av Ownit innan årsskiftet. Eftersom nätet är byggt på ett (sätt??) som vi inte gör idag har det uppstått några problem om hur vi ska hitta rören i gångbanorna. Men nu kommer vår entreprenör Cablequick använda sig av Akea som gjorde den ursprungliga schakten för att lösa upp dessa knutar.

Tidplan enligt nedan:

  • Grävansökan skickas in v 47
  • Kundbokningar görs v 48
  • Installationer görs löpande så fort grävansökan är godkänd.

Jag finns tillgänglig i stort sett alla dagar nästa vecka utom måndag för ett möte.

Med Vänlig Hälsning

Stefan Wallin
Projektledare fibernät

Malmö Stad
SERVICEFÖRVALTNINGEN

Kommuntjänster, IT-Service
Besöksadress: Krangatan 4a

205 80 Malmö

Mobil: +46 40 34 16 73
E-post: stefan.wallin@malmo.se
www.malmo.se