ZOOM – INFOMÖTE 6 MAJ KL 19

Styrelsen kommer inom någon vecka att göra ett utskick via e-mail till alla anslutna villaägare med info, som vi normalt skulle ha förmedlat till (det inställda) årsmötet. I e-mailet informerar vi om upphandlingen av exklusiv leverantör på vårt stadsnät och styrelsens...