Malmö Stadsnät, som skulle verkställa Sibbarpsfiber Intresseförenings majoritets beslut att byta exklusiv bredbandsleverantör från Ownit till A3, har gått från att ”pausa” verkställandet till att nu vägra detta, i strid med ingånget avtal.

Utan någon begriplig motivering skyller man på juridiska oklarheter, önskar ändring av stadgar i vår förening, fullmakter och ny omröstning bland villaägare mm. Man föreslår alternativ i form av en ny ”fiberförening” och tekniskt utbyggnad mot merkostnad. Detta för att tillåta två – eller flera – leverantörer på vårt stadsnät. Något som tidigare har sagts vara omöjligt.

Som icke jurist, är detta tyvärr obegripligt och därmed oacceptabelt för mig. Jag förstår inte Malmö Stadsnäts ställningstagande. Inte heller fördelarna med de nu plötsligt möjliga, tekniska alternativen. Jag kan inte heller inse, att jag eller styrelsen skulle ha gjort något fel som antytts eller utsagts. Tvärtom!

Därmed kan jag inte fungera som tf ordförande i Sibbarpsfiber Intresseförening, utan har bett Richard Sandell, som sköter FB-gruppen Grannsamverkan Sibbarp, att ta över posten tills ordinarie styrelseval kan hållas. Detta för att leda anpassningen efter de krav och riktlinjer, som Stadsnät nu för fram.

Malmö Stadsnät har gått från en första attityd av att gratulera vår förening till att vara den första, som lyckats byta ut sin initielle leverantör till att nu ställa upp hinder, krav och kostnadskrävande alternativ. Detta under klar påverkan av en grupp i vår förening, som tyvärr kan uppfatta detta som en seger för sin ovärdiga opposition. För oss, som strävat efter lägre kostnader för alla, är risken nu att vi i stället för bättre pris på våra tjänster kan få det svårt att bibehålla de 239 kr/mån vi har för närvarande. Tack till alla er som insett värdet av mitt och styrelsens arbete i kollektivets intresse, som nu kan förloras.

Sibbarp 29/9 Krister Pettersson