Efter ett kontraktslöst tillstånd sedan maj 2017, blev I september 2018 ett nytt exklusivitetsavtal klart med Ownit. Detta nya avtal skall gälla under 24 månader – till september 2020 – innebärande, att vi alla anslutna till Malmö Stadsnäts fibernät i vårt Sibbarpsområde får – om vi önskar – köpa bredbandstjänst från Ownit för 239 kr/mån inkl moms för 1000 Megabits per sekund (MBS). Den tidigare uppdelningen i 100 MBS och 1000 MBS för merkostnad har alltså avskaffats.

Ownit / Telenor erbjuder också olika TV-tjänster, där den billigaste kostar 50 kr/mån och omfattar i princip enbart de marksända digitalkanalerna.

Vår kontaktperson på Ownit i detta ärende har varit – och är – Anders Olsson, med tel.nr. 0704830124 och e-mail anders.olsson@telenor.se .

I förhandlingarna med Ownit har dessa framhållit, att man har hög stabliitet och tillförliltlighet i sin bredbandsleverans, att man kontinuerligt övervakar belastningen på nätet och ser till att i god tid höja kapaciteten för att alltid ha god marginal.

I fall,

att användare har problem, t ex att ständigt behöva starta om sin tjänstefördelare / router, skall man anmäla detta för Ownits närmare undersökning och åtgärd.

Det har noterats av några användare, som tidigare mot tilläggsbetalning har köpt 1000 MBS bredband, att man nu efter det nya avtalet fått lägre kapacitet – lägre hastighet. Detta kanske beroende på ökad belastning på nätet när alla har fått 1000 MBS.  Sådana, och andra erfarenheter skall vi anmäla till Ownit och till oss i föreningen för bevakning av utvecklingen och hur Ownit lever upp till sina utfästelser.