OFFERTER – UTVÄRDERING TV-delen

Här en tabell med några offererade TV-kanaler och deras månadspriser. Vi vill gärna ha kontakt med fler TV-intresserade i vårt alternativ, dels för att få en uppfattning om hur många vi är och dels hjälpas åt att uppskatta intresset för de olika TV-kanalerna. Skriv en...

UTVÄRDERING AV OFFERTER PÅGÅR

Sibbarpsfiber Intresseförening har från väletablerade leverantörer fått tre kompletta offerter som exklusiv Internetleverantör på vår del av Malmö Stadsnät på Sibbarp. Utvärdering pågår – styrelsen/arbetsgruppen behöver synpunkter och hjälp för att bedöma värdet...

OWNIT LÄTTAR PÅ FÖRLÅTEN 15 JANUARI

Den 15 januari hade vi styrelsemöte med Ownits Gabriel Cosma inbjuden. Temat var att höra Ownits synpunkter på vår skrivelse om erfarenheter, behov, framtid etc. Ownit informerade, att det under sommaren kommer att finnas en ny fördelare att tillgå – en så kalla...

ÅRSMÖTE – 6e maj 2020 kl 19. (Lokal oklar)

Första onsdagen i maj är den sjätte maj när vi har årsmöte. Lokalen är fortfarande oklar – kyrkan har i år så många konfirmander, att man inte kan upplåta vår traditionella möteslokal. Agendan för mötet innehåller nödvändiga formalia, verksamhetsberättelse med...