Motioner, förslag mm till årsmötet i början av maj är välkomna. De bör vara styrelsen tillhanda helst före 20:e april.

Motioner, förslag etc. kan t.ex vara kandidater till styrelsen, synpunkter runt vår förening och dess verksamhet och inriktning på arbetet nästa verksamhetsår.

Vi är också tacksamma för erfarenhetsåterföring. Vad fungerar och vad fungerar mindre bra.

Under nästa sommar, 2020, skall vi ha ha bestämt oss för vilken exklusiv tjänsteleverantör vi skall välja med start 1e september 2020. Inför förfrågningar till leverantörer behöver vi ha en uppfattning om sådant som vi vet skiljer dessa från varann – t ex möjligheten att leverera TV-tjänster analogt, så att man fortsatt kan använda sina koaxialkablar. Vidare behöver vi veta, om det är av intresse att få våra fördelare Inteno FG500 utbytta för modernare inbyggd WiFi till ac- eller ax-standard. Många fastighetsägare ordnar själva bättre och snabbare WiFi genom att stänga av den inbyggda WiFi ’n och med nätkabel ansluta en eller flera WiFi-enheter med bättre hastighet och täckning (Ownit erbjuder just en sådan EX400 WiFi-extender med ac-standard för drygt 600 kronor). Med sådana externa, egeninköpta WiFi-enheter, kan vi behålla våra gamla IntenoFG500-fördelare – och om de skulle bryta ihop ersätta dem med någon billig ”switch” som bara omvandlar fibersignalen till nätkabelsignal och fördelar på bredband, telefoni och TV.

Motioner och förslag runt till ex sådant eller vad vi nu mera kan göra för att få till stånd billilgare och bättre tjänster på vårt Sibbarpsfibernät är alltså välkomna till hkristerp@gmail.com eller tel 076 2797885. Hör av er !