SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS – ÖVRE VÅNINGEN

Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset – våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och synpunkter till styrelsen, 076 2797885 eller hkristerp@gmail.com.

Vi presenterar verksamhetsberättelse, erfarenheter mm

Vi har en verksamhetsplan fram till nästa upphandling av vår exklusive tjänsteleverantör under 2020. Vad är viktigare än annat för oss när vi går ut med vår förfrågan. Pris, teknik, tjänsters innehåll och kvalitet, stabilitet, kundservice ….

Hur kan vi grannar emellan samverka bättre? Kan vi stötta varandra bättre med information och kunnande? Genom små tjänster? Genom samverkan som t ex samkörning på våra respektive WiFi-nät? Annat ?