Härmed förslag till AGENDA för vårt årsmöte:

AGENDA ÅRSMÖTE 8 MAJ 2019 kl 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS – OBS I lokalen en trappa upp

VÄLKOMNA

• Uppdatering av e-mail kontakter per fastighet – rundskick

FORMALIA

• VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

• VAL AV JUSTERINGSMÄN, 2ST

• UTLYSANDE I BEHÖRIG ORDNING?

Problem runt kommunikation Ownt lämnar inte ut uppdaterade e-mails

OWNIT INFORMERAR OM STREAMING TV

Gabriel Cosma – i all korthet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-19

• EKONOMISK REDOVISNING

• ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

VAL – VALBEREDNING – INGA FÖRSLAG INKOMNA – FÖRSLAG FRÅN ÅHÖRARE?

• VAL AV ORDFÖRANDE

• VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019-20

MEN – VAD VILL VI ALLA MED VÅR INTRESSEFÖRENING?

▾ BAKGRUND O FAKTA?

▸ BAKGRUND

▸ AVTALEN

▸ FAKTA

▾ DISKUSSION 

▸ FLER O BÄTTRE TJÄNSTER TILL BÄSTA PRIS

▸ BÄTTRE TILLGODOGÖRANDE AV TJÄNSTERNA

▾ VAD ÄR VIKTIGT FÖR OSS? FÖR VAR OCH EN?

• Pris för tjänster

• Merkostnader

• Apparater, kabeldragning

Peter Andersson från ProjAlpha stöttar med kunnande

• Stabilitet o tillförlitlighet

• Kundsupport

• Proffshjälp

• Matris för prioritering från medlemmar – Antal uppsträckta händer noteras…

ÖVRIGA FRÅGOR