Första onsdagen i maj är den sjätte maj när vi har årsmöte. Lokalen är fortfarande oklar – kyrkan har i år så många konfirmander, att man inte kan upplåta vår traditionella möteslokal.

Agendan för mötet innehåller nödvändiga formalia, verksamhetsberättelse med ekonomi, verksamhetsplan, årsavgift, val till styrelse – där vi särskilt skall välja NY ORDFÖRANDE.

Styrelsen hoppas kunna redovisa preliminära offerter / förslag från några välrenommerade tjänsteleverantörer, redan verksamma på någon del av Malmö Stadsnät. Nytt exklusivt tjänstekontrakt skall börja gälla från september 2020, och det kan komma att bli för så lång tid som fem år.

År 2025 går föreningens kontrakt med Malmö Stadsnät ut. Därmed skall också näthyran om 150 kr inkl moms/ månad och tjänsteköpande fastighet omförhandlas. Näthyran är alltså den största delen av den faktura vi får från innevarande tjänsteleverantör. Till dessa 150 kr kommer tjänstens pris om 87 kr/mån (för 1000 Mbit/s) och medlemsavgiften om 2 kr/mån, summa 239 kr/mån, allt inkl. moms.