E-mötesverktyget Zoom kan användas för möten på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten med upp till 100 personer.

Är detta något vi skulle kunna använda vid årsmötet 6 maj kl 19? Hör av er !

Att delta i ett virtuellt möte med Zoom

Du ansluter till ett möte genom att klicka på länken i inbjudan (som man får till sin e-mail). Länken för att ansluta till mötet från sin dator (eller smartfån) ser ut ungefär så här: https://uu-se.zoom.us/j/4185050522
Klienten (Zoom-programmet Zoom.us) startar automatiskt och tar dig till mötet. Om du inte har klienten installerad kan du ansluta med en webbläsare. På mötessidan som visas i webbläsaren klickar du på Join from your browser. Innan du kommer in i mötet får du fråga om att använda din webbkamera, välj Join with video. Du får även en fråga om ljudet, välj Join with Computer Audio.
Det rekommenderas, att man använder ett headset. Datorns inbyggda mikrofon och högtalare är ofta inte så bra vid e-möten.

Fördelen med Zoom över enklare verktyg är bl a, att vi kan visa bilder och dokument på skärmen.

Årsmöte eller info-möte den 6 maj kl 19

Rådande virusläge pekar mot, att vi inte så snart som den 6 maj bör samlas många, vi kan ju bli fler än femtio – detta är emot stadgarna, men läget är ju Force Majeur. Den fria Zoom-versionen tillåter alltså möte med 100 personer under max 40 minuter, vilket kanske räcker. (Annars kan vi ju fortsätta i ett andra möte – eller betala vad det kostar.)  Vid ett virtuellt möte, skall vi väl inte ha formella, bindande omröstningar av dignitet. Sådant får vi i så fall sköta via e-mail eller media, som alla på vårt stadsnät är vana vid. Det finns utförliga exempel och instruktioner på nätet från så gott som alla universitet i landet. Vi i styrelsen håller på att lära oss använda verktyget, och ber också er andra informationshungriga och årsmötesdeltagare ta till er verktyget, undersöka dess möjligheter och höra av er om ovanstående (hkristerp@gmail.com).

Zoom-appen för Smartfån tas hem från App-store, Google Play Här några länkar för nerladdning till dator och till några instruktionsvideor. 

https://zoom.us/download

https://kau.instructure.com/courses/1/pages/att-leda-ett-zoom-mote

https://hkr.instructure.com/courses/101/pages/zoom-hur-det-fungerar-i-ett-onlinemote

https://manual.its.umu.se/zoom-starta-ett-mote-och-bjud-in-deltagare-via-lank/

https://ju.se/download/18.64e7e41161bad78c7b20ae/1520578418279/zoom_SWE.pdf