ÅRS- ELLER INFOMÖTE MED ZOOM den 6 maj kl 19

E-mötesverktyget Zoom kan användas för möten på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten med upp till 100 personer. Är detta något vi skulle kunna använda vid årsmötet 6 maj kl 19? Hör av er ! Att delta i ett...

OFFERTER – UTVÄRDERING TV-delen

Här en tabell med några offererade TV-kanaler och deras månadspriser. Vi vill gärna ha kontakt med fler TV-intresserade i vårt alternativ, dels för att få en uppfattning om hur många vi är och dels hjälpas åt att uppskatta intresset för de olika TV-kanalerna. Skriv en...

UTVÄRDERING AV OFFERTER PÅGÅR

Sibbarpsfiber Intresseförening har från väletablerade leverantörer fått tre kompletta offerter som exklusiv Internetleverantör på vår del av Malmö Stadsnät på Sibbarp. Utvärdering pågår – styrelsen/arbetsgruppen behöver synpunkter och hjälp för att bedöma värdet...