OWNIT LÄTTAR PÅ FÖRLÅTEN 15 JANUARI

Den 15 januari hade vi styrelsemöte med Ownits Gabriel Cosma inbjuden. Temat var att höra Ownits synpunkter på vår skrivelse om erfarenheter, behov, framtid etc. Ownit informerade, att det under sommaren kommer att finnas en ny fördelare att tillgå – en så kalla...

ÅRSMÖTE – 6e maj 2020 kl 19. (Lokal oklar)

Första onsdagen i maj är den sjätte maj när vi har årsmöte. Lokalen är fortfarande oklar – kyrkan har i år så många konfirmander, att man inte kan upplåta vår traditionella möteslokal. Agendan för mötet innehåller nödvändiga formalia, verksamhetsberättelse med...