ÅRSMÖTE 8/5 KL 19. KALLELSE

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS – ÖVRE VÅNINGEN Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset – våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och...