ÅRSMÖTE Maj 2019-Motioner mm

Motioner, förslag mm till årsmötet i början av maj är välkomna. De bör vara styrelsen tillhanda helst före 20:e april. Motioner, förslag etc. kan t.ex vara kandidater till styrelsen, synpunkter runt vår förening och dess verksamhet och inriktning på arbetet nästa...

EFTERANSLUTNINGAR – PROBLEM

Det är tydligen problem med vissa efteranslutningar. Tyvärr får vi dålig information från Ownit – som står för projektledningen – om orsakerna till detta. Det är påtalat, och vi hoppas snart kunna meddela, att också de sista fastigheterna av de hittills...