TEKNIK – WiFi extender EX400 genom Ownit

Ownit erbjuder oss att få köpa en s k WiFi extender för 649 kr inkl moms. Detta som ett svar på föreningens fråga om hur vi bäst skall kunna tillgodogöra oss den högre hastigheten på nätet även över vårt WiFi. I vår tjänstefördelare Inteno finns ju en inbyggd WiFi men...